embleemVS

Het aanpakken en voorkomen van armoede en schuldenproblematiek vereist nauwe samenwerking tussen ministeries, uitvoerders van het rijk en gemeenten. Om die reden is de Brede Schuldenaanpak in 2018 geïntroduceerd waar alle betrokken partijen, vanuit een gedeeld beeld en dezelfde uitgangspunten, het schuldenbeleid invullen en uitvoeren.

In die brede schuldenaanpak staan als belangrijkste doelen gedefinieerd:

  • Preventie en vroegsignalering: het voorkomen van problematische schulden en het treffen van maatregelen om problematische schulden terug te dringen
  • Effectieve schuldhulpverlening: afspraken om inwoners met schulden effectiever te helpen
  • Sociale incasso: bevorderen van een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

In onderstaande tekening ziet u de samenhang tussen de verschillende wetswijzigingen: 

Samenhang wetswijzigingen schulden

Ter ondersteuning aan de implementatie voor de wijzigingen binnen het schuldendomein heeft de VNG een toolkit ontwikkeld met trainingsmodules. De toolkit is ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties (gemeenten, IGSD's en belastingsamenwerkingen). 

Gemeentelijke organisaties vullen het aanbod zelf aan op basis van beleidskeuzes die zijn of worden gemaakt. De uitwerking hiervan op de eigen processen en het gebruik van applicaties. 

In dit document nemen we u als communicatieadviseur mee in een korte introductie op de vier wijzigingen van de wetten in het schuldendomein in het hoofdstuk ‘Inleiding op de wetswijzigingen’. De wijzigingen zijn bewerkt in het hoofdstuk ‘Kernboodschappen voor inwoners’. Hiernaast is een checklist voor de gemeentelijke website opgenomen. Aan de hand van deze checklist kunt u bepalen of er wijzigingen nodig zijn. Vervolgens is in deze communicatietoolkit een intranetbericht voor uw collega’s en een persbericht over de samenhang van de wetswijzigingen in het schuldendomein. Het is goed om het thema schulden ook in samenhang te communiceren. Als laatste zijn specifieke bouwstenen per wet opgenomen in deze toolkit, bijvoorbeeld formats voor brieven naar inwoners waar beslag op een uitkering of loon is gelegd door de gemeente.

Zie ook

In onze ledenbrief Verbinden met schulden informeren wij u over de vier wetswijzigingen in het gemeentelijke schuldendomein die in 2020 worden voorbereid en vanaf 2021 worden ingevoerd:

Contact

Wilt u in contact komen met andere gemeenten?

Meld u aan op het VNG Forum en kom in contact met ons en uw collega-gemeenten.

Het forum van 'de routekaart Financiële Zorgen' en van 'Armoede en schulden' treft u onder het 'Sociaal Domein'.

Iedereen die werkzaam is bij een gemeente kan toegang krijgen tot VNG-fora. Voorwaarde tot toegang is dat u gebruik maakt van het zakelijk e-mailadres van uw gemeente.

Wilt u contact met het programma Verbinden Schuldendomein?

Heeft u ideeën, tips of informatie om op te nemen in de routekaart, dan zijn die van harte welkom. Neem hiervoor contact op het met team van de routekaart.  

  • Mail naar: schulden@vng.nl
  • Bel naar: 070-373 82 32   
    (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)