Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Schuldeisers moeten een beslagvrije voet hanteren om te voorkomen dat de schuldenaar na de verrekening of het beslag onder het absolute bestaansminimum (het bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven) terecht komt.

Algemeen

Communicatie

Tekeningen

Bekijk ook onze informatievideo over de komende wijzigingen van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vBVV).


Afdracht: maandelijks of jaarlijks

In de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ligt vast dat gemeenten in de rol van derdebeslagene zelf afwegen of zij maandelijks of jaarlijks afdragen. Dat riep vragen op, bijvoorbeeld over de afwegingen die daarbij een rol spelen en hoe de afdracht zich verhoudt tot het maandelijks reserveren van vakantiegeld. Een recente uitspraak leidde tot Kamervragen. De beantwoording daarvan maakt duidelijk hoe gemeenten de afdracht moeten uitvoeren.

Voorbeeldbrieven

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in 2023

De Wvbvv is vorig jaar mede op basis van onvoorziene knelpunten en verbeterpunten vanuit de uitvoeringspraktijk aangepast. Per 1 januari 2023 wordt de Wvbvv opnieuw aangepast. Naast de wetswijzigingen zijn er andere relevante ontwikkelingen die eveneens belangrijk zijn om kennis van te nemen. Alle wijzigingen en relevante ontwikkelingen zijn overzichtelijk samengebracht in deze Factsheet 1 januari 2023 (pdf).

Nieuwe tekeningen met betrekking tot woonkosten

Een van de onderdelen van de wetswijziging die per 1 januari 2023 in werking treedt betreft de impact van woonkosten op de beslagvrije voet. Vanaf 2023 kunnen meer mensen met beslag en hoge woonkosten in aanmerking komen voor (tijdelijke) ophoging van de beslagvrije voet. Dit wordt ook in de factsheet 1 januari 2023 toegelicht. Aanvullend op deze toelichting zijn twee tekeningen gemaakt om de wetswijziging rond woonkosten in beeld brengen.

Nieuw format begeleidende brief in verband met aanpassing woonkosten

De wetswijzigingen rond woonkosten hebben ook gevolgen voor de begeleidende brief die met het overzicht van uw beslagvrije voet (voorheen modelmededeling) wordt meegestuurd. 

Zie ook

De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten: