Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vbvv) heeft de VNG verschillende documenten opgesteld die voortdurend worden bijgewerkt.

Issue vakantietoeslag (issue 155)

Recent is dankzij oplettende gemeenten geconstateerd dat er mogelijk een te lage beslagvrije voet (BVV) wordt vastgesteld bij onder andere inwoners met een bijstandsuitkering. Dit komt doordat de rekentools waarmee de BVV wordt berekend ervan uitgaan dat de vakantietoeslag maandelijks aan de Polisadministratie wordt doorgegeven. Dit blijkt in praktijk niet altijd het geval te zijn, omdat verschillende inkomensverstrekkers de vakantietoeslag jaarlijks doorgeven aan de Polisadministratie. Gemeenten doen dit voor bijstandsuitkeringen bijvoorbeeld conform de handleiding voor loonaangifte bijstandsuitkeringen, maar ook andere inkomensverstrekkers kunnen de vakantietoeslag anders aangeven. In die gevallen wordt de BVV te laag berekend omdat de rekentool de vakantietoeslag niet meeneemt in het inkomen. In een aantal nieuwsberichten lijkt het alsof dit een fout is van gemeenten. Dit is niet het geval! VNG heeft inmiddels een nieuwsbericht geplaatst op haar website met een toelichting hierop.

Op dit moment wordt een brede analyse uitgevoerd om de scope en impact nader te bepalen. Gezien de impact op deze kwetsbare inwoners is wel direct actie ondernomen om de BVV van de bijstandsgerechtigden die het betreft te herstellen. VNG heeft de gemeenten die het betreft een werkinstructie gestuurd. Deze is opgesteld in samenwerking met de KBvG en beschrijft hoe de berekening en afdracht van te laag vastgestelde BVV’s handmatig kan worden gecontroleerd en hersteld. Daarnaast is een mailing uitgegaan aan alle gemeenten om invorderaars te informeren hoe zij vanuit hun rol zorg kunnen dragen voor een correcte BVV. Wilt u deze instructie ontvangen, mail ons dan op schulden@vng.nl met ‘issue vakantietoeslag’ in het onderwerp. Zodra de volledige analyse gereed is zal wordt ook voor de schuldhulpverleners een werkinstructie gemaakt om goed te kunnen signaleren wanneer de beslagvrije voet door het ontbreken van de vakantietoeslag te laag is vastgesteld.

Van gemeenten wordt niet verwacht dat zij hun loonaangifte wijzigen of aanpassingen maken in hun software. De wijze waarop dit nu gebeurt is correct. Op dit moment verkennen het Ministerie van SZW, het programma en VNG mogelijke structurele oplossingsrichtingen voor dit issue. VNG heeft gemeenten hierbij betrokken om mee te denken vanuit de rol van derde en invorderaar.

Coördinerend deurwaarderschap

Techniekkeuze rekentool Wvbvv

Bij het vaststellen van de beslagvrije voet moeten gemeenten als beslagleggende partij gebruik maken van een landelijke rekentool zodat de berekening eenduidig wordt uitgevoerd. Er zijn twee mogelijkheden om gebruik te maken van de rekentool: een aansluiting op het webportaal of een applicatie-to-applicatieoplossing. De voorkeursoplossing kan per invorderingsrol verschillen.

De oplegger techniekkeuze geeft een overzicht van de verschillen tussen beide oplossingen en beschrijft de belangrijkste acties om gekozen oplossing te realiseren:

Oplegger techniekkeuze Wvbvv

Het 'gemeenteportaal'

Vanaf 1 januari kunnen gemeenten de beslagvrije voet berekenen in het "gemeenteportaal", een voorziening van het InlichtingenbureauKlik hier voor de handleiding van het inlichtingenbureau.

NB: Om gebruik te maken van het gemeenteportaal moet de gemeente zich aangemeld hebben bij het Inlichtingenbureau via dit stappenplan.

Het inlichtingenbueau heeft verschillende instructievideo's:

Zie ook

De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten: