Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) heeft de VNG verschillende documenten opgesteld die voortdurend worden bijgewerkt.

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in 2023

De Wvbvv is vorig jaar mede op basis van onvoorziene knelpunten en verbeterpunten vanuit de uitvoeringspraktijk aangepast. Per 1 januari 2023 wordt de Wvbvv opnieuw aangepast. Naast de wetswijzigingen zijn er andere relevante ontwikkelingen die eveneens belangrijk zijn om kennis van te nemen. Alle wijzigingen en relevante ontwikkelingen zijn overzichtelijk samengebracht in deze Factsheet 1 januari 2023 (pdf).

Nieuwe tekeningen met betrekking tot woonkosten

Een van de onderdelen van de wetswijziging die per 1 januari 2023 in werking treedt betreft de impact van woonkosten op de beslagvrije voet. Vanaf 2023 kunnen meer mensen met beslag en hoge woonkosten in aanmerking komen voor (tijdelijke) ophoging van de beslagvrije voet. Dit wordt ook in de factsheet 1 januari 2023 toegelicht. Aanvullend op deze toelichting zijn twee tekeningen gemaakt om de wetswijziging rond woonkosten in beeld brengen.

Nieuw format begeleidende brief in verband met aanpassing woonkosten

De wetswijzigingen rond woonkosten hebben ook gevolgen voor de begeleidende brief die met het overzicht van uw beslagvrije voet (voorheen modelmededeling) wordt meegestuurd. 

Beslagvrije voet in relatie tot verhoging van het wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimunloon (WML) met ruim 10%. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde uitkeringen. De stijging heeft daardoor impact op de beslagvrije voet. Vanuit gemeenten zijn de afgelopen weken veel vragen gekomen over wat zij kunnen doen om ervoor te zorgen dat de inflatiecompensatie vanaf januari 2023 bij hun inwoners terecht komt. Duidelijk is dat gemeenten die wij gesproken hebben, graag vanaf januari 2023 hiermee aan de slag willen. Mede op basis van gesprekken met gemeenten zijn een aantal scenario’s uitgewerkt, met de voor- en nadelen. Deze zijn opgenomen in een Factsheet Handelingskader beslagvrije voet in relatie tot verhoging van het wettelijk minimumloon. De factsheet biedt meer informatie en handvatten voor beslagleggers, derden en andere professionals om kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
Om ervoor te zorgen dat u ook direct praktisch met het handelingskader aan de slag kunt gaan zijn format brieven opgesteld, die u kunt voorzien van uw eigen huisstijl en lokale invulling.

Documenten

Inloopuren

In januari 2023 zullen we op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur -17.00 uur inloopspreekuren houden voor al uw vragen over dit onderwerp.

Zie ook

De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten: