Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vbvv) heeft de VNG verschillende documenten opgesteld die voortdurend worden bijgewerkt.

Bekijk ook onze informatievideo over de komende wijzigingen van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vBVV).

Techniekkeuze rekentool Wvbvv

Bij het vaststellen van de beslagvrije voet moeten gemeenten als beslagleggende partij gebruik maken van een landelijke rekentool zodat de berekening eenduidig wordt uitgevoerd. Er zijn twee mogelijkheden om gebruik te maken van de rekentool: een aansluiting op het webportaal of een applicatie-to-applicatieoplossing. De voorkeursoplossing kan per invorderingsrol verschillen.

De oplegger techniekkeuze geeft een overzicht van de verschillen tussen beide oplossingen en beschrijft de belangrijkste acties om gekozen oplossing te realiseren:

Oplegger techniekkeuze Wvbvv

CDW tekeningen

Zie ook

De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten: