Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning bij schulden aan hun inwoners. Om daadwerkelijk iets te kunnen doen aan problematische schulden is samenwerking tussen gemeenten, rechters en beschermingsbewindvoerders van groot belang.

In het regeerakkoord (2017-2021) is opgenomen dat gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind. Meer over het adviesrecht leest u in onderstaand document:

Zie ook

Het adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten: