Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan inwoners met schulden. Daarbij is samenwerking tussen gemeenten, bewindvoerders en rechtbanken van groot belang. 

In het regeerakkoord (2017-2021) is opgenomen dat gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind. Meer over het adviesrecht leest u in onderstaande documenten:  

Zie ook

Het adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten:

contact

Wilt u in contact komen met andere gemeenten?

Meld u aan op het VNG Forum en kom in contact met ons en uw collega-gemeenten.

Het forum van 'de routekaart Financiële Zorgen' en van 'Armoede en schulden' treft u onder het 'Sociaal Domein'.

Iedereen die werkzaam is bij een gemeente kan toegang krijgen tot VNG-fora. Voorwaarde tot toegang is dat u gebruik maakt van het zakelijk e-mailadres van uw gemeente.

Wilt u contact met het programma Verbinden Schuldendomein?

Heeft u ideeën, tips of informatie om op te nemen in de routekaart, dan zijn die van harte welkom. Neem hiervoor contact op het met team van de routekaart.  

  • Mail naar: schulden@vng.nl
  • Bel naar: 070-373 82 32   
    (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)