embleemVS

Met de aangekondigde Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd) zou een volgende stap worden gezet in de betere borging van het bestaansminimum van mensen met schulden. De datum voor de inwerkingtreding van deze wet is helaas nog niet bekend. In 2024 vindt eerst een verkenning plaats naar een mogelijke alternatieve oplossing voor het behalen van de beoogde doelen van deze wet. Bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen informeren wij u via onze communicatiekanalen waaronder de nieuwsbrief van het programma Verbinden Schuldendomein.  

Wat wijzigt er in de werkwijze van de gemeente door de nieuwe regelgeving?

Op dit moment hebben gemeenten (als beslagleggende partij) geen of beperkt zicht op mogelijke samenloop als zij overgaan tot het leggen van beslag. Dit belemmert het uitvoeren van een opportuniteitsafweging, het berekenen van de beslagvrije voet en het identificeren van de coördinerend deurwaarder. De routeervoorziening neemt deze belemmeringen naar verwachting weg, draagt eraan bij dat het bestaansminimum van mensen met schulden beter wordt geborgd en helpt voorkomen dat schulden worden opgehoogd met onnodige proces- en executiekosten. De informatie-uitwisseling via de routeervoorziening staat ten dienste van de volgende activiteiten (informatiediensten): 

  1. de opportuniteitsafweging van beslagleggende partijen; 
  2. de identificatie van de coördinerend deurwaarder; 
  3. het uitwisselen van de berekende beslagvrije voet met grondslagen; 
  4. het uitvoering geven aan de rol van het coördinerend deurwaarderschap. 

Gemeenten krijgen de verplichting om te onderzoeken of de vordering naar verwachting binnen een redelijke termijn op de schuldenaar kan worden verhaald (opportuniteitsafweging). Tevens moeten gemeenten op verzoek van andere beslagleggende partijen gegevens aanleveren voor de verschillende informatiediensten.

Impactanalyse Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag

Met de aangekondigde Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd) wordt een volgende stap gezet in de betere borging van het bestaansminimum van mensen met schulden en het zoveel mogelijk voorkomen van ophoging van schulden met onnodige kosten. Met het wetsvoorstel creëert het kabinet een wettelijke grondslag voor de verbeterde uitwisseling van gegevens tussen beslagleggende partijen bij samenloop van beslagen en verrekeningen. Lees de hele Impactanalyse Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag

Zie ook

Het Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd) is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten:

contact

Wilt u in contact komen met andere gemeenten?

Meld u aan op het VNG Forum en kom in contact met ons en uw collega-gemeenten.

Het forum van 'de routekaart Financiële Zorgen' en van 'Armoede en schulden' treft u onder het 'Sociaal Domein'.

Iedereen die werkzaam is bij een gemeente kan toegang krijgen tot VNG-fora. Voorwaarde tot toegang is dat u gebruik maakt van het zakelijk e-mailadres van uw gemeente.

Wilt u contact met het programma Verbinden Schuldendomein?

Heeft u ideeën, tips of informatie om op te nemen in de routekaart, dan zijn die van harte welkom. Neem hiervoor contact op het met team van de routekaart.  

  • Mail naar: schulden@vng.nl
  • Bel naar: 070-373 82 32   
    (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)