VNG Magazine nummer 19, 4 december 2020

Auteur: Mark Paters | Beeld: gemeente Twenterand

Kernteams, met professionals uit zowel Wmo- en participatiezorg als collega’s van vrij toegankelijke instellingen, zijn sneller en goedkoper in staat complexe zorgvragen van inwoners op te lossen, schrijft wethouder Mark Paters van Twenterand.
 

Wethouder Mark Paters van Twenterand

Ik hoor u denken: is een kernteam een wijkteam? Nee, een kernteam is een platform van consulenten (participatie, jeugd, Wmo) en professionals van voorzieningen die zonder verwijzing en dus laagdrempelig toegankelijk zijn, het zogeheten ‘voorliggend veld’. Zij stemmen de hulpvragen van onze inwoners met elkaar af en kijken naar de vraag of een oplossing in combinatie met het voorliggend veld kansrijk kan zijn. Een kernteam is een structurele gelegenheid voor professionals om onze inwoners snel, integraal en deskundig van dienst te kunnen zijn –  fysiek én digitaal in deze bijzondere tijden. Het is een werkwijze die ook goed past bij onze verschillende dorpskernen en bij onze rol als regiegemeente. Wat maakt deze kernteams zo sterk?

Leren
In onze evaluatie beschreef een van de professionals uit het voorliggend veld het treffend. Zij gaf aan dat de kernteams binnen en buiten de kernteams de onderlinge samenwerking bevorderen. Door elkaar structureel te ontmoeten, ontstaat er bij zowel de hulpverleners uit het voorliggend veld als bij de gemeente structureel zicht op elkaars (on)mogelijkheden. Zo zijn we samen beter in staat te leveren wat antwoorden zijn op hulpvragen van onze inwoners.

Kernteams zijn efficiënter voor inwoners en samenwerkende partijen

De professional merkte daarbij op dat dit wel anders is wanneer elke organisatie voor zichzelf bepaalt wat er in een casus nodig is. De kernteams zijn efficiënter voor zowel onze inwoners als voor de samenwerkende partijen. Professionals in het voorliggend veld krijgen eerder meldingen, pakken ze eerder op en kunnen tussentijds eventueel schakelen met een consulent waardoor men meer integraal werkt en in overleg kan treden.
Ik vind het prachtig dat de werkwijze op een natuurlijke manier is gegroeid. Professionals hebben hier zelf een heel belangrijke rol in gehad. In 2018 zijn
de kernteams gestart vanuit een pilot als een smal
kerngericht afstemmingsoverleg voor inwoners van nul tot honderd jaar. Daarin stemden de vaste kernpartners de meer complexe casussen met elkaar af. De specifieke focus op het voorliggend veld is op een later moment op een natuurlijke wijze ontstaan, de integraliteit voor het beantwoorden van hulpvragen is behouden gebleven.

Dit maakt lichte, laagdrempelige oplossingen voor hun hulpvragen dicht bij huis mogelijk

Effect
Het effect is zichtbaar. Van 369 afgesloten casussen in de kernteams werd in 2019 45 procent (in combinatie) met het voorliggend veld opgelost. Door de evaluatie werden de kernteams doorontwikkeld. In 2020 behandelden de teams minder casussen door meer focus aan te brengen. Tot dusverre hebben de teams dit jaar 62 procent van de casussen voorliggend opgelost. Dat heeft voor een deel te maken met corona, maar het is vooral het succes van de kernteams. Dat het percentage oplossingen in de laagdrempelige zorg via de kernteams dan ook nog omhooggaat, vind ik als wethouder een extra groot compliment voor alle consulenten en professionals in het voorliggend veld.
Hiermee zijn de kernteams een aanwinst voor onze inwoners. Dit maakt lichte, laagdrempelige oplossingen voor hun hulpvragen dicht bij huis mogelijk. De kernteams zijn dan ook een aanwinst voor onze gemeentelijke doelen. Ze helpen goed en snel, zijn effectief en besparen geld. Juist daarom zijn onze kernteams de sleutel naar succes.

Mark Paters (GemeenteBelangen Twenterand) is wethouder in Twenterand. Hij heeft onder meer maatschappelijke ondersteuning in portefeuille.

Schrijf ook een betoog voor VNG Magazine: redactie@vngmagazine.nl