VNG Magazine nummer 19, 4 december 2020

Auteur: Leo Mudde | Beeld: Robin Utrecht

Rotterdam heeft zich, tegelijk met Teylingen, gemeld als 100ste Global Goals-gemeente. De gemeenteraad steunde massaal een motie van raadslid Tjalling Vonk (ChristenUnie) en onderschrijft nu officieel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
 

raadslid Tjalling Vonk van Teylingen

Rotterdam is geen gemakkelijke stad. Hoe belangrijk zijn die Global Goals voor de gemeente?
‘Rotterdam is best gepolariseerd, de Global Goals kunnen helpen boven de tegenstellingen uit te stijgen. Uiteindelijk willen we ons allemaal inzetten tegen armoede, en voor een veilige en duurzame stad, maar vaak verzanden we in politieke links-rechts-discussies. Het is heilzaam om het gezamenlijke af en toe te benadrukken, daar kunnen de Global Goals aan bijdragen. Ik heb in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt, dan ben je bezig met heel basale dingen. Daarna werkte ik in Nederland voor het Leger des Heils, dan merk je dat het ook hier om heel basale dingen gaat, zoals een dak boven je hoofd. Ik ben de politiek ingegaan om de stad ook met die basale dingen wat verder te brengen. Hopelijk helpen de Global Goals mij te focussen.’ 

Anderhalf jaar geleden sprak de raad van Rotterdam zich ook al uit voor de Global Goals. Wat is er met die motie van de PvdA gedaan?
‘Dat was vooral een uitspraak om er “iets” mee te gaan doen. Dat vertaalde zich in een paragraaf in de begroting over de Global Goals. In de wandelgangen hoorde ik dat ambtenaren het vooral als een verplicht nummertje beschouwden. Wij zijn toen in elke commissie gaan vragen of het college kon aangeven in welke mate de Global Goals bijdragen aan het beleid. Dat leidde tot een beetje paniek, ze moesten ze er iets mee gaan doen. Toen kregen we de toezegging dat het college dit oppakt. Dat smaakte naar meer. Daarom heb ik de motie opgesteld om ook echt een Global Goals-gemeente te worden. Ik heb niet de illusie dat het zo snel gaat dat de doelen ook het uitgangspunt voor beleid zullen worden, zoals in andere gemeenten wel gebeurt. We moeten van ver komen, maar ik laat me natuurlijk graag verrassen.’

Tegelijk met Rotterdam meldde Teylingen zich als Global Goals-gemeente. We laten maar even in het midden wie nummer 100 en wie 101 is. Een grote en een kleine gemeente, maakt dat iets uit?
‘In z’n algemeenheid maakt de grootte niet uit. Als grote stad praat je over grote dingen. De energietransitie bijvoorbeeld is hier van een andere orde dan in Teylingen. Maar ook kleine gemeenten hebben ermee te maken. Ik denk dat het voor gemeenten als Teylingen belangrijk is om te beseffen dat zij als kleine spelers onderdeel zijn van een groot geheel. We leven niet op 355 gemeentelijke eilandjes, we werken met z’n allen aan  gezamenlijke doelen. Grote en kleine gemeenten zijn allemaal onderdeel van het grote verhaal dat wordt verteld door de Global Goals.’