Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012. Hierdoor hebben gemeenten de verplichting om inwoners met schulden te helpen. Gemeenten kunnen de schuldhulpverlening zelf vormgeven binnen het (brede) kader van de wet. Hier vindt u informatie over de schuldhulpverlening en hoe u als gemeente de inwoner hiermee kan ondersteunen. Lees meer

Tevens zijn er vanuit verschillende organisaties projecten en initiatieven ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen in het aanbieden van gerichte schuldhulpverlening voor inwoners. Hieronder treft u een overzicht van de projecten waarbij de VNG betrokken is. 

Wegwijzer hoge energieprijzen

De hoge energiekosten en de almaar stijgende inflatie zorgen bij een groeiend aantal huishoudens, ondernemers en ook gemeenten voor financiële problemen. De VNG krijgt veel vragen hierover. We hebben links op een rij gezet naar meer informatie over de verschillende problemen die samenhangen met de hoge energieprijzen. 

Ga naar de wegwijzer hoge energieprijzen

Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Lees meer over beschermingsbewind

Meest recente discussies op het VNG-forum

Armoede en Schulden

1935 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 28 november 2023 om 09:24

Ondersteuning ondernemers uit de financiële zorgen

Het is belangrijk om te voorkomen dat ondernemers met financiële zorgen (verder) in de problemen komen. De VNG ondersteunt u als gemeente en behartigt uw belangen zodat u in staat bent - of wordt gesteld - om ondernemers met financiële zorgen tijdige en passende ondersteuning te bieden. 

Lees meer over het project 'Ondersteuning ondernemers uit de financiële zorgen'

Publicaties & brieven