In deze brief van de wethouders van de G4 steden en de VNG roepen wij de Kamer op om voor het amendement van de leden Bikker en Klaver te stemmen dat middelen beschikbaar stelt voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers uit de Zorgverzekeringswet. 

Onderzoek bevestigt onze ervaring dat deze maatregel niet effectief is en werkt als een boete voor kwetsbare burgers in armoede.  Als steden denken wij dat het hoog tijd is om deze boete op armoede af te schaffen. In plaats van repressieve maatregelen zetten wij ons in om de vroegsignalering te versterken zodat wij deze mensen sneller en beter kunnen helpen. Namens deze kwetsbare mensen, vragen wij uw steun voor dit amendement.