Met het project 'Vindplaats verborgen schulden' helpt de gemeente Zoetermeer werkgevers om geldzorgen bij hun medewerkers vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Jaartal

2024

Gemeente

De gemeente heeft een wettelijke taak bij de vroegsignalering van geldproblemen op basis van betalingsachterstanden in de huur, water, energie, zorgverzekering. Tijdig signaleren van beginnende schulden voorkomt dat problemen zich uitbreiden. Echter, hulp vragen is voor velen een grote stap. Die stap maakt de gemeente Zoetermeer zo klein mogelijk. Veel mensen met dreigende geldproblemen zijn werknemers in loondienst. 

Een extra impuls op preventie en outreachende hulpverlening wordt gegeven door samenwerking met werkgevers als vindplaats van verborgen schulden. Zij kunnen een rol spelen bij het signaleren van geldzorgen op de werkvloer en het doorverwijzen naar hulp.

Vroegsignalering aanvullen door ‘werkgevers-route’. Werkgevers toerusten:  
o meer bewustzijn over geldzorgen op de werkvloer;  
o het herkennen van geldzorgen;  
o erover praten;  
o doorverwijzen naar hulp, en  
o informeren over hoe schuldhulpverlening werkt in Zoetermeer.  
Het project draagt bij aan het voorkomen van grotere problemen en is ook een teken van goed werkgeverschap.

Succesvol    

Er zijn negen werkgevers geworven voor deelname aan het project (<20 - >1.000 werknemers).  
Ruim 90 werknemers (incl. HR, werkleiders en accountmanagers) hebben een voorlichtingssessie over geldzaken gevolgd. De voorlichtingssessies zijn op maat verzorgd. Daarnaast volgden enkele leidinggevenden een training met een ervaringsdeskundige. Twee werknemers zijn aangemeld bij schuldhulpverlening die dat anders niet hadden gedaan. Er is geen zicht op werknemers die in andere gemeenten wonen.

Waardevol  

Preventie en bestaanszekerheid zijn hot item. Zo ook het thema ‘financieel fitte werknemers’. Deelnemers waren blij met de aandacht voor het onderwerp en de praktische stappen die zij kunnen nemen voor een interne aanpak van geldzorgen, zoals inzet van een budgetcoach; aandacht geven tijdens P-gesprekken zodat werknemers eerder aankloppen, niet pas als het te laat is.  
Werkgevers vonden het prettig om onderling ervaringen uit te wisselen, voelen zich minder onbekwaam bij het bespreekbaar maken, zijn bereid om hun netwerk in te zetten naar andere werkgevers toe. Vinden het zelf een teken van goed werkgeverschap!

Herbruikbaar    

Werkgevers hebben een basis gekregen om mee verder te gaan; hebben ook kennis over lokale ‘Routekaart geldzorgen’ van de gemeente. De gemeente ziet aanknopingspunten voor doorontwikkeling van het SEBO-keurmerk voor sociaal-economisch betrokken ondernemen. Samenwerkingskans met Economische Zaken. Bijvoorbeeld door deelnemende werkgevers te betrekken in de rol van ambassadeur. Er is gebruik gemaakt van de signaleringskaart van Nibud en een training van Moedige Dialoog. Kortom, beschikbaar materiaal die op de eigen manier inzetbaar is.

Winnen  

Dit project is een voorbeeld van publiek-private samenwerking bij een groot maatschappelijk probleem. Er zijn nog voortdurende zorgen om de bestaanszekerheid en preventie van geldzorgen. Het kabinet heeft het doel om in 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden te halveren. Vroegsignalering obv betaalachterstanden is feitelijk ‘laatsignalering’. Het normaliseren en weghalen van taboes rondom geldzorgen is ook écht preventie en is een taak die niet alleen bij de overheid ligt.

Het project zit nu in de afronding uitvoerende fase/voorbereiding evaluatieverslag. Er is een impactsessie gehouden om de leereffecten op te halen, aanbevelingen en wensen voor vervolgacties.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

 

Gerelateerde links