Gezondheidsbeleid

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd in gezondheidsbeleid. Hun integrale preventieve aanpak willen zij de komende jaren voortzetten.

Nationaal Preventieakkoord

Door krachten te bundelen willen we sneller gezondheidswinst boeken en gezondheidsverschillen verkleinen. Dat is het idee van het Nationaal Preventieakkoord. Het kabinet zet in op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Meerdere partijen wijzen ook op de samenhang van gezondheidsproblemen met armoede, schulden en andere sociale problematiek.

Stimuleringsprogramma publieke gezondheid

Het stimuleringsprogramma is eind 2017 afgerond. De minister heeft de Tweede Kamer bij brief ‘Een toekomstbestendige publieke gezondheid’ van 12 september 2017 geïnformeerd over de resultaten. Vanuit het programma zijn drie onderzoeken uitgevoerd die zicht bieden op het stelsel (zie bijlage bij de kamerbrief). In deze kamerbrief is aangegeven in het vervolg tot een gezamenlijke aanpak van rijk en gemeenten van de publieke gezondheid te komen. Om aan dit bestuurlijk partnerschap invulling te geven komt er een bestuurlijk overleg met gemeenten. In 2018 zal dit 3 x plaatsvinden.

Wetsvoorstellen

Bestrijding invasieve exotische vectoren

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Modernisering speelcasinoregime

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Informatie over GGD'en

GGD GHOR Nederland heeft in kaart gebracht wat op dit moment de activiteiten en de inzet zijn van alle GGD’en gezamenlijk.

Hoe zit het met de gezondheidsverschillen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.