Gezondheidsbeleid

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd in gezondheidsbeleid. Hun integrale preventieve aanpak willen zij de komende jaren voortzetten.

Hoe zit het met de gezondheidsverschillen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Nationaal Preventieakkoord

Door krachten te bundelen willen we sneller gezondheidswinst boeken en gezondheidsverschillen verkleinen. Dat is het idee van het Nationaal Preventieakkoord. Het kabinet zet in op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Meerdere partijen wijzen ook op de samenhang van gezondheidsproblemen met armoede, schulden en andere sociale problematiek.

Wetsvoorstellen

Bestrijding invasieve exotische vectoren

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Modernisering speelcasinoregime

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Informatie over GGD'en

GGD GHOR Nederland heeft in kaart gebracht wat op dit moment de activiteiten en de inzet zijn van alle GGD’en gezamenlijk.

Stimuleringsprogramma publieke gezondheid

Het stimuleringsprogramma is eind 2017 afgerond. De minister heeft de Tweede Kamer in de brief ‘Een toekomstbestendige publieke gezondheid’ geïnformeerd over de resultaten. De minister wil in het vervolg tot een gezamenlijke aanpak van Rijk en gemeenten van de publieke gezondheid te komen. Om aan dit bestuurlijke partnerschap invulling te geven wordt bestuurlijk overlegd met gemeenten.

Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG)

De Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) adviseert over bestuurlijke vraagstukken op het gebied van onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gegevensverzameling.