Gezondheidsbeleid

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd in gezondheidsbeleid. Hun integrale preventieve aanpak willen zij de komende jaren voortzetten. Lees meer over de gemeentelijke rol in het gezondheidsbeleid.

Lokale preventieakkoorden

Door krachten te bundelen sneller gezondheidswinst boeken en gezondheidsverschillen verkleinen: dat is het idee van het Nationaal Preventieakkoord. Afgesproken is dat gemeenten de maatregelen uit het akkoord omzetten naar lokale preventieakkoorden. Belangrijkste doel: het versterken van het lokale gezondheidsbeleid en het bieden van handvatten voor de concrete invulling. De VNG organiseert ondersteuning aan gemeenten.

>> Lokale preventieakkoorden  

Zie ook: Position paper Gemeenten en het Preventieakkoord

 

Aan de slag met gezondheidsbeleid!


Op de startpagina 'Aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid' vind u alle informatie die u nodig hebt om gezondheidsbeleid in uw gemeente goed vorm te kunnen geven. Hierbij besteden we aandacht aan de preventiecyclus en succesfactoren voor een effectief preventief beleid.

Hoe zit het met de gezondheidsverschillen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Wetsvoorstellen

Voorzien veiligheidskenmerken verkoop tabaksproducten

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Bestrijding invasieve exotische vectoren

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Informatie over GGD'en

GGD GHOR Nederland heeft in kaart gebracht wat op dit moment de activiteiten en de inzet zijn van alle GGD’en gezamenlijk.

Stimuleringsprogramma publieke gezondheid

Het stimuleringsprogramma is eind 2017 afgerond. De minister heeft de Tweede Kamer in de brief ‘Een toekomstbestendige publieke gezondheid’ geïnformeerd over de resultaten. De minister wil in het vervolg tot een gezamenlijke aanpak van Rijk en gemeenten van de publieke gezondheid te komen. Om aan dit bestuurlijke partnerschap invulling te geven wordt bestuurlijk overlegd met gemeenten.

Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG)

De Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) adviseert over bestuurlijke vraagstukken op het gebied van onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gegevensverzameling.