Geachte heer, mevrouw Beaumont,

Woensdag 8 juni jl. is de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in internetconsultatie gegaan. Per mail heeft u het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd hoe wij staan tegenover het ontwerpvoorstel Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van infectieziekten met een pandemisch potentieel.