Jeugdhulp

Gemeenten hebben een brede taak in de Jeugdwet. Zij geven de toegang tot jeugdhulp vorm, en zorgen er voor dat kinderen en ouders goede en toegankelijke jeugdhulp krijgen, door contracten aan te gaan met jeugdhulpaanbieders. Ook zijn gemeenten opdrachtgever voor gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Verder nemen gemeenten maatregelen om kindermishandeling aan te pakken. 

Standpunt VNG

De VNG ondersteunt gemeenten om goede en toegankelijke jeugdhulp voor kinderen en ouders te bieden. Dat doen we door het onderhouden van netwerken waarin gemeenten onderling ervaringen uitwisselen en signalen met de VNG delen. De VNG koopt zelf hulp in bij de meest specialistische aanbieders die voor een groot deel van het land jeugdhulp bieden. Veel gemeenten kampen met tekorten op de jeugdhulp. De VNG stimuleert dat gemeenten handelingsperspectief zien om die tekorten aan te pakken, en agendeert bij het Rijk en de Tweede Kamer wat gemeenten aan instrumenten en middelen nodig hebben om hun verantwoordelijkheid waar te maken.

Programma Zorg voor Jeugd

Vóór de invoering van de Jeugdwet waren veel bestuurslagen betrokken bij de uitvoering van de jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei potjes en de zorg was versnipperd. Het was echt nodig om die zorg dichter bij huis, dichter bij jongeren te organiseren. Daarbij kunnen we de Evaluatie van de Jeugdwet goed gebruiken. De uitkomsten van die evaluatie is besproken met ministeries van VWS en JenV, de VNG, cliënten, gemeenten, jeugdsector en andere maatschappelijke organisaties. Deze evaluatie is input voor het Programma Zorg voor Jeugd.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. Het gaat hierbij om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen, de zogenaamde ‘Big 5’: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Sinds oktober 2018 is Edgar Oomen aangesteld als Projectleider 16-27 bij de VNG. Hij helpt gemeenten bij de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar. 

Wetsvoorstellen

Samenwerking Jeugdwet en WMO 2015

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

ABC Jeugdhulp

Zoekt u informatie, nieuws, publicaties, programma's, wet- en regelgeving, voorbeelden en jurisprudentie over jeugdhulp? In ons ABC Jeugdhulp vindt u alle onderwerpen op een rij.

Ondersteuningsprogramma Onderwijs en Jeugdhulp

Gemeenten en onderwijssamenwerkingsverbanden zijn beide verantwoordelijk voor hulp aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Om u hierbij te helpen bieden PO-Raad, VO-raad, OCW, VWS en de VNG het programma  Onderwijs en Jeugdhulp aan. Maak er gebruik van!

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel.