Jeugdhulp

Gemeenten hebben een brede taak in de Jeugdwet. Zij geven de toegang tot jeugdhulp vorm, en zorgen er voor dat kinderen en ouders goede en toegankelijke jeugdhulp krijgen, door contracten aan te gaan met jeugdhulpaanbieders. Ook zijn gemeenten opdrachtgever voor gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Verder nemen gemeenten maatregelen om kindermishandeling aan te pakken. 

Standpunt VNG

'Laat mensen die extra hulp nodig hebben niet in de kou staan, kom gemeenten voldoende tegemoet bij tekorten jeugdhulp en ggz'. Dat is onze oproep aan het kabinet.

Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort. 

Programma Zorg voor Jeugd

Dit actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. 

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het gaat hierbij om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Edgar Oomen is projectleider 16-27 bij de VNG. Wilt u deelnemen aan het Landelijk gemeentelijk netwerk overleg (on- en offline!)? Meld u aan via Edgar.Oomen@VNG.NL

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Nissewaard
Gemeente Roerdalen
Gemeente Alphen aan den Rijn

Wetsvoorstellen

Wijziging woonplaatsbeginsel

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Samenwerking Jeugdwet en WMO 2015

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel.