Jeugdhulp

Gemeenten hebben een brede taak in de Jeugdwet. Zij geven de toegang tot jeugdhulp vorm, en zorgen er voor dat kinderen en ouders goede en toegankelijke jeugdhulp krijgen, door contracten aan te gaan met jeugdhulpaanbieders. Ook zijn gemeenten opdrachtgever voor gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Verder nemen gemeenten maatregelen om kindermishandeling aan te pakken. 

Standpunt VNG

Veel gemeenten kampen met tekorten op de jeugdhulp. De VNG stimuleert dat gemeenten handelingsperspectief zien om die tekorten aan te pakken, en agendeert bij het Rijk en de Tweede Kamer wat gemeenten aan instrumenten en middelen nodig hebben om hun verantwoordelijkheid waar te maken.

We ondersteunen gemeenten om goede en toegankelijke jeugdhulp voor kinderen en ouders te bieden. We onderhouden netwerken waarin gemeenten onderling ervaringen uitwisselen en signalen met ons delen. De VNG koopt zelf hulp in bij de meest specialistische aanbieders die voor een groot deel van het land jeugdhulp bieden.

Programma Zorg voor Jeugd

Dit actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. 

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. Het gaat hierbij om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen, de zogenaamde ‘Big 5’: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Sinds oktober 2018 is Edgar Oomen aangesteld als Projectleider 16-27 bij de VNG. Hij helpt gemeenten bij de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar. 

Wetsvoorstellen

Samenwerking Jeugdwet en WMO 2015

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

ABC Jeugdhulp

Zoekt u informatie, nieuws, publicaties, programma's, wet- en regelgeving, voorbeelden en jurisprudentie over jeugdhulp? In ons ABC Jeugdhulp vindt u alle onderwerpen op een rij.

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel.