Jeugdhulp

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. Sinds 2015 krijgt de jeugdhulp opnieuw vorm, zoals het zorglandschap jeugdhulp. Dit vraagt om een echte transformatie, zodat onze jeugd kan rekenen op efficiënte zorg.

Programma Zorg voor Jeugd

Vóór de invoering van de Jeugdwet waren veel bestuurslagen betrokken bij de uitvoering van de jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei potjes en de zorg was versnipperd. Het was echt nodig om die zorg dichter bij huis, dichter bij jongeren te organiseren. Daarbij kunnen we de Evaluatie van de Jeugdwet goed gebruiken. De uitkomsten van die evaluatie is besproken met ministeries van VWS en JenV, de VNG, cliënten, gemeenten, jeugdsector en andere maatschappelijke organisaties. Deze evaluatie is input voor het Programma Zorg voor Jeugd.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. U wordt hier doorgeleid naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut.  

ABC Jeugdhulp

Zoekt u informatie, nieuws, publicaties, programma's, wet- en regelgeving, voorbeelden en jurisprudentie over jeugdhulp? In ons ABC Jeugdhulp vindt u alle onderwerpen op een rij.

Ondersteuningsprogramma Onderwijs en Jeugdhulp

Gemeenten en onderwijssamenwerkingsverbanden zijn beide verantwoordelijk voor hulp aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Om u hierbij te helpen bieden PO-Raad, VO-raad, OCW, VWS en de VNG het programma  Onderwijs en Jeugdhulp aan. Maak er gebruik van!

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel.