Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Daarom werken deze 5 partijen – de vijfhoek - aan de Hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken.

De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt.

Op deze pagina leest u meer over:

Doelen

De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld:

 1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
 2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatiedoelstelling heeft; een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt. In de Hervormingsagenda worden deze doelstellingen uitgewerkt.

Betrokkenheid partijen

De vijfhoek werkt de Hervormingsagenda Jeugd in werkgroepen uit aan de hand van 7 thema’s:

 • Reikwijdte en preventie
 • Toegang
 • Kwaliteit en effectiviteit 
 • Kennis, leren en ontwikkelen 
 • Regionalisering 
 • Inkoop en administratieve lasten 
 • Data en monitoring 

Daarnaast werken het rijk en gemeenten aan:

 • Interbestuurlijke en financiële verhoudingen
 • Meerjarig Financieel kader

De J42 en BJ42 worden elke vergadering meegenomen in de stand van zaken. Op 10 december is er een extra BJ42 van 11.30 - 12.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via bj42@vng.nl. Deze vergadering wordt eenmalig opengesteld voor alle wethouders Jeugd, dus niet alleen van de reguliere 42 deelnemende gemeenten. Daarnaast komt een ambtelijke meedenkgroep elke 3 weken bij elkaar.

Infographic Hervormingsagenda Jeugd - pagina 1

 

Vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen

Dit thema hangt wel inhoudelijk samen met de Hervormingsagenda Jeugd, maar verloopt via een andere programmastructuur. Meer informatie leest u in de nieuwsberichten over het toekomstscenario:

Norm voor Opdrachtgeverschap

De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) is een stevige stap in de goede richting op de knelpunten die in het jeugdstelsel werden ervaren. Hiervoor formuleerde de VNG samen met de jeugdregio’s een aantal verbeterpunten:

 • Verbetering van de samenwerking tussen de gemeenten onderling en het partnerschap met aanbieder.
 • Versterken van het opdrachtgeverschap.
 • Verminderen van administratieve lasten.  

De Hervormingsagenda bouwt door op het fundament van de NvO. Het traject van de implementatie van de NvO wordt eind 2021 afgerond. Een aantal zaken die nog verbeterd moeten worden, leggen we vast in de Hervormingsagenda.

Het is belangrijk dat de regio's zelf voortbouwen aan de basis die met de NvO is gelegd. Het fundament leggen waar het nog niet is gelegd, de regionale samenwerking verstevigen en de visie vaststellen waar nodig. Deze slagkracht hebben we nodig, ook bij het verder uitwerken van de agenda.

Meer informatie over de stand van zaken NvO:

Tijdlijn

De vijfhoek heeft afgesproken om in december 2021 een concept Hervormingsagenda gereed te hebben. De definitieve Hervormingsagenda Jeugd moet 1 februari 2022 klaar zijn. 

Infographic Hervormingsagenda Jeugd - pagina 2

 

 

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar J42@vng.nl.

Bekijk eerdere berichten over het verbeteren van de jeugdhulp en download de infographic als pdf:

 

Terug naar boven