Samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals stelt de VNG op dit moment de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Deze 5 partijen werken aan de Hervormingsagenda om de jeugdzorg te verbeteren, omdat ze het eens dat het jeugdzorgstelsel niet houdbaar is. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt. De agenda is onderdeel van de financiële afspraken die de VNG op 2 juni 2021 met het rijk heeft gemaakt over de jeugdzorg. 

Doelen

De Hervormingsagenda Jeugd heeft 3 doelstellingen:

 1.  Verbetering van de toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp
 2.  Betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp
 3.  Versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem

Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatiedoelstelling heeft; een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt. In de Hervormingsagenda worden deze doelstellingen uitgewerkt.

Financiën 2022

In de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat gemeenten in 2022 € 1,3 miljard extra krijgen voor de jeugdzorgtekorten. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt om aan de slag te gaan met maatregelen in 2022 die tot een verbetering en besparing kunnen leiden. Dat gaat bijvoorbeeld over de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) en het versterken van de bestaanszekerheid.

Proces om te komen tot Hervormingsagenda Jeugd 

De vijfhoek heeft afgesproken om in december 2021 een concept Hervormingsagenda gereed te hebben. De definitieve Hervormingsagenda Jeugd moet 1 februari 2022 klaar zijn. De VNG betrekt gemeenten bij de totstandkoming van de concept Hervormingsagenda. De concept Hervormingsagenda wordt uitgewerkt door 8 werkgroepen met de thema’s: 

 • Reikwijdte 
 • Inkoop en administratieve lasten 
 • Kwaliteit en effectiviteit 
 • De toegang 
 • Regionalisering 
 • Kennisinfrastructuur, c.q. Leren & Ontwikkelen 
 • Interbestuurlijke en financiële kaders 
 • Data en monitoring 

Overeenstemming per thema moet uiteindelijk leiden tot een totale concept agenda. 

Betrokkenheid gemeenten 

Een ambtelijke meedenkgroep komt elke 3 weken bij elkaar. Daarnaast worden de J42 en BJ42  elke vergadering meegenomen in de stand van zaken. Op 10 december is er een extra BJ42 dat eenmalig wordt opengesteld voor alle wethouders Jeugd (i.p.v. de 42).

Vragen? Stuur een mail naar: J42@vng.nl.

Meer informatie