Ledenbrief nummer

Lbr. 24/010

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Op 19 juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De agenda bevat een groot pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Er is afgesproken om de voortgang op de implementatie en het bereiken van de beoogde effecten te monitoren. Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals de monitor van de afspraken Hervormingsagenda; de overkoepelende startfoto die is gemaakt; de centrale (structurele) monitoring van het jeugdstelsel en de leefwereldtoets.