Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning
Kamerstuknummer
35771

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wil de regering te verduidelijken dat een zwijgbeding met betrekking tot het verstrekken van informatie over incidenten in jeugdzorg, zorg en ondersteuning van rechtswege nietig is. Er hoeft dan niet meer, in geval van een geschil door tussenkomst van de rechter, beoordeeld te worden of er sprake is van nietigheid omdat de inhoud of strekking van het zwijgbeding is strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Het wetsvoorstel regelt direct de wettelijke nietigheid van een zwijgbeding.

Aangenomen op 31 mei 2022 door de Tweede Kamer en op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer.

 

Inwerkingtreding