Gemeenten maken afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR). In het nieuwe jeugdstelsel ligt er een regierol voor gemeenten op het gebied van jeugdbescherming en -reclassering. Daarvoor zijn goede afspraken nodig tussen gemeenten en gecertificeerde instellingen.

CORV

Gemeenten zijn wettelijk verplicht voor 1 januari 2015 berichtenuitwisseling te regelen via de CORV (Collectieve Opdracht Routeervoorziening), om de uitvoeringsketen tussen de betrokken gemeentelijke partijen en justitie partijen sluitend te maken. CORV is een infrastructurele voorziening én sectoraal knooppunt voor justitie.