Organisatie
Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ & VNG)
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

Deze handreiking is gepubliceerd in 2014, maar er nog veel vraag naar. Gemeenten krijgen informatie over de tarieven van jeugdbescherming en jeugdreclassering (prijspeil 2013). Deze staan toegelicht in deze handreiking. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor hun afspraken met de gecertificeerde instellingen over de uitvoering van JB en JR. Gemeenten kunnen deze onderbouwing goed gebruiken voor de opbouw van hun tarieven. (Publicatiedatum: Juni 2014)

Update augustus 2017: De VNG krijgt veel vragen over deze brochure uit 2014, omdat hij niet meer online stond. De brochure gaat over de opbouw van de tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op verzoek is de brochure weer online gezet om kennis te nemen van de techniek van de tarieven opbouw in 2014. Wij benadrukken dat de brochure uitgaat van het prijspeil van 2014. Belangrijk is dus om bij het lezen van brochure rekening te houden met het feit dat er geen actualisatie heeft plaatsgevonden. Op dit moment is in onderzoek of er meer informatie kan worden gegeven over de actuele tarieven en de ontwikkelingen