Ondernemersklimaat & dienstverlening

Ontwikkelingen in de samenleving en maatschappelijke vraagstukken vragen om een nieuwe balans tussen de overheid en de sterk veranderende samenleving. Een excellente uitvoering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven hoort daarbij. Ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid. Ook zorgen ondernemers voor dynamiek en bedrijvigheid in gemeenten.

Ondernemerspeiling

Hoe ervaren ondernemers het economisch beleid en de dienstverlening? Het is belangrijk daar inzicht in te krijgen om stimulerend beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers. De Ondernemerspeiling van VNG Realisatie helpt gemeenten daarbij.