Commissie Informatiesamenleving

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Tess Wouda Kuipers.

E-mail: commissieDenI@vng.nl

Wie zijn de leden?

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. 

  • Nieuwe samenstelling commissie Informatiesamenleving

Wat doet de commissie?

De commissie Informatiesamenleving houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Informatiesamenleving en maatschappelijke opgaven
  • Interactie met andere beleidsdomeinen
  • Infrastructuur

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten in 2018 (locatie VNG):

  • Donderdag 6 september | 10.30 - 12.30 uur
  • Donderdag 1 november | 10.30 - 12.30 uur
  • Donderdag 6 december | 10.30 - 12.30 uur (reserve)