Commissie Informatiesamenleving

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Tess Wouda Kuipers.

E-mail: commissie.informatiesamenleving@vng.nl

Wie zijn de leden?

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. 

Wat doet de commissie?

De commissie Informatiesamenleving houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Informatiesamenleving en maatschappelijke opgaven
  • Interactie met andere beleidsdomeinen
  • Infrastructuur

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2018

  • Donderdag 6 september | 10.30 - 16.30 uur (reguliere vergadering + introductie)
  • Donderdag 1 november | 10.30 - 12.30 uur

2019