VNG Magazine nummer 11, 5 juli 2024

Tekst: Rutger van den Dikkenberg

‘Dit kabinet doet te weinig om het ravijnjaar op te lossen.’ De Zaanse wethouder Stephanie Onclin (VVD) heeft weinig fiducie in de nieuwe coalitie. Een motie van haar hand, die het VNG-bestuur oproept om de nieuwe ministersploeg te wijzen op de wettelijke verplichting om gemeenten voldoende te vergoeden, werd met 99,3 procent van de stemmen aangenomen.

Euro's

‘Dit kabinet doet te weinig om het ravijnjaar op te lossen.’ De Zaanse wethouder Stephanie Onclin (VVD) heeft weinig fiducie in de nieuwe coalitie. Een motie van haar hand, die het VNG-bestuur oproept om de nieuwe ministersploeg te wijzen op de wettelijke verplichting om gemeenten voldoende te vergoeden, werd met 99,3 procent van de stemmen aangenomen.
Onclin toonde zich tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG opnieuw kritisch op de nieuwe regeringsploeg, net als tijdens de ingelaste ledenvergadering over het hoofdlijnenakkoord van eind mei in Utrecht. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB rept in het hoofdlijnenakkoord weliswaar van ‘solide overheidsfinanciën’, maar Onclin heeft niet het idee dat daarmee de financiële situatie van lokale over­heden wordt bedoeld, zei ze. 
Ze wees op artikel 108 lid 3 van de Gemeentewet. Daarin staat dat het rijk de kosten voor gemeenten moet vergoeden wanneer zij verplichte taken uitvoeren. Het rijk houdt zich niet aan die afspraak, vond Onclin, omdat gemeenten volgens haar te weinig geld krijgen. ‘Het is bizar dat het nodig is om een medeoverheid te wijzen op wettelijke verplichtingen.’
Onclins zorgen werden gedeeld door actiegroep Raden in Verzet. ‘De ravijnjaren staan voor de deur’, zei raadslid Anna de Groot (SP), ook uit Zaanstad, namens de actiegroep. ‘Gemeenten kunnen echt veel minder voor de inwoners doen. Dat kan niet en dat mag niet.’ 
We moeten niet meer polderen, zei ze, maar een ‘streep in het zand’ trekken.

‘WOZ tweejaarlijks vaststellen’

De WOZ-waarde zou niet jaarlijks, maar tweejaarlijks moeten worden vastgesteld. Dat scheelt administratieve lasten en kosten vanwege bezwaren, zei burgemeester Cornelis Visser van Katwijk. Een motie van Katwijk en Gouda om een onderzoek te starten naar de tweejaarlijkse waardering, kon rekenen op flinke steun van de VNG-leden. Bijna 90 procent was voor.
Visser wees in zijn toelichting onder meer op de discussie rond de no-cure-no-paybureaus. Gemeenten verliezen veel geld door de tekorten in het gemeentefonds, zei hij. ‘Maar aan de achterkant gaat er veel geld uit richting deze bureaus’.
Het kabinet heeft al maatregelen genomen om de bureaus aan banden te leggen.