VNG Magazine nummer 11, 5 juli 2024

De raad benoemt de wethouders, de raad doet de aanbeveling van de burgemeester. Hoe kan het dan dat in den lande, op basis van de model­regeling van de VNG, colleges hun eigen rechtspositie regelen?

Geertje de Schipper-Tinga,
griffier gemeenteraad Hoeksche Waard
 

Geerten Boogaard

Geachte griffier,

Het regelen van de rechtspositie van wethouders en burgemeesters is niet afgeleid van het benoemingsrecht, of het recht om een feitelijk beslissende voordracht te doen. Om te voorkomen dat er allerhande onverkwikkelijke, politiek schadelijke discussies ontstaan over persoonlijke kwesties is rechtspositie centraal en gedetailleerd geregeld. Op wat kleine details na. Die regelen de raad en het college ieder voor zich, zoals de vraag of je een laptopje mag overkopen als je niet meer in functie bent. 
Maar door het recht om wethouders te ontslaan of op het ontslag van burgemeesters aan te sturen is de politieke verantwoordelijkheid volledig. Als een burgemeester de dienstauto bijvoorbeeld al te presidentieel gaat gebruiken, kan hij of zij daarvoor ter verantwoording worden geroepen door de gemeenteraad.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Stuur een mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.