Kan een wethouder ook raadslid zijn? Wie stelt een verordening vast? De Gemeentewet is de 'juridische kapstok', die op deze vragen antwoord geeft. De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie. 

Verdieping op verschillende thema’s

Hier bieden we u meer informatie over:

  • Geheimhouding en onschendbaarheid
  • Dualisme
  • Gewogen stemmen in raadscommissies
  • Spookraadsleden
  • Rapport commissie-Van Aartsen

Bekendmaking wijzigingen in CAR-UWO

De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 van de Gemeentewet bepaalt dat besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas verbinden, wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt. 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

3028 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 juli 2020 om 17:41

VNG Jurisprudentie Databank

Alle voor gemeenten relevante jurisprudentie bij elkaar in één databank. Bevat ruim 3500 uitspraken, wekelijks komen daar actuele uitspraken bij. De databank is gratis toegankelijk voor VNG-leden. 

Publicaties & Brieven