Kan een wethouder ook raadslid zijn? Wie stelt een verordening vast? De Gemeentewet is de 'juridische kapstok', die op deze vragen antwoord geeft. De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie. 

Verdieping op verschillende thema’s

Hier bieden we u meer informatie over:

  • Geheimhouding en onschendbaarheid
  • Dualisme
  • Gewogen stemmen in raadscommissies
  • Spookraadsleden
  • Rapport commissie-Van Aartsen

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2669 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 9 december 2021 om 10:52

VNG Jurisprudentie Databank

Alle voor gemeenten relevante jurisprudentie bij elkaar in 1 databank. Bevat ruim 3500 uitspraken, wekelijks komen daar actuele uitspraken bij. De databank is gratis toegankelijk voor VNG-leden.

Bekendmaken en beschikbaar stellen van gemeentelijke regelingen via DROP

Wilt u meer weten over bekendmaken en beschikbaar stellen van gemeentelijke regelingen via DROP, over de Wet elektronische publicaties (Wep) die naar verwachting ingaat per 1 januari 2021, of over de VNG modelverordeningen? 

Publicaties & Brieven