Kan een wethouder ook raadslid zijn? Wie stelt een verordening vast? De Gemeentewet is de 'juridische kapstok', die op deze vragen antwoord geeft. De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie. 

Actuele thema’s

De Gemeentewet blijft in ontwikkeling. We laten dit zien aan de hand van een aantal actuele thema’s: integriteit en een beter evenwicht tussen gemeenten en rijksoverheid. 

Bekijk de thema’s

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2830 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 april 2024 om 07:59

VNG Jurisprudentie Databank

Alle voor gemeenten relevante jurisprudentie bij elkaar in 1 databank. Bevat ruim 3500 uitspraken, wekelijks komen daar actuele uitspraken bij. De databank is gratis toegankelijk voor VNG-leden.

Bekijk de VNG Jurisprudentie Databank

Gemeenteblad elektronisch uitgeven en elektronisch beschikbaar stellen

Tot 1 juli 2021 bepaalde artikel 139 van de Gemeentewet dat algemeen verbindende voorschriften van het gemeentebestuur bekend moesten worden gemaakt in het elektronisch gemeenteblad, dat na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar moest blijven. Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden.

Wet elektronische publicaties: gemeenteblad elektronisch uitgeven en elektronisch beschikbaar stellen

Publicaties & Brieven