Geachte heer Knops,

U heeft de VNG verzocht te reageren op en u te adviseren over het conceptvoorstel van Wet versterking participatie op decentraal niveau.
Het wetsvoorstel regelt de Gemeentewet door de verplichte inspraakverordening te verbreden naar een participatieverordening, waarin gemeenten ook het uitdaagrecht (de Nederlandse variant van Right to Challenge) van inwoners en maatschappelijke partijen kunnen regelen.