Ledenbrief nummer

Lbr. 22/017

Met deze ledenbrief ontvangt u de aanpassingen van het VNG-model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de VNG-model Verordening op de raadscommissies. De aanpassingen volgen uit het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel loopt nog. U kunt de wijzigingen pas doorvoeren als het wetsvoorstel in werking treedt, de datum daarvoor is nog niet bekend.

Wijzigingen

Het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur heeft op de volgende manieren invloed op de twee VNG-modellen:

  • De verklaring omtrent het gedrag is voortaan verplicht voor kandidaat-wethouders;
  • Er komt een nieuw hoofdstuk Va over geheimhouding in de Gemeentewet in plaats van de artikelen 25, 55 en 86 Gemeentewet;
  • College, burgemeester en commissies mogen voortaan zelf geheimhouding opleggen;
  • De raad hoeft de geheimhouding niet meer te bekrachtigen;
  • De term ‘stukken’ waarop geheimhouding rust, wordt vervangen door ‘informatie’;
  • Informatie waarop geheimhouding rust, moet voortaan altijd met de gehele raad worden gedeeld.