Geachte mevrouw Ollongren,

Bedankt dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op het voornemen om de risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van kandidaat-wethouders verplicht te stellen. Dat geldt ook voor het voornemen van de verplichting om nevenfuncties terstond en tevens op elektronische wijze na benoeming tot lid van de gemeenteraad of aanvaarding van een andere functie openbaar te maken.