Nieuws
De Gemeentewet bevat regels over besloten raadsvergaderingen en het opleggen van geheimhouding, sinds 1 april zijn nieuwe bepalingen voor geheimhouding van kracht. Eerder publiceerde de VNG een praktisch factsheet hierover, we hebben nu ook een overzicht van vragen en antwoorden gemaakt.
Uit onderzoek van Berenschot bleek onder andere de behoefte van gemeenten aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden van ambtelijke bijstand voor raadsleden. Om hier meer inzicht in te geven, liet de VNG een handreiking opstellen door PBLQ.
In de Gemeentewet staan de regels over besloten raadsvergaderingen en het opleggen van geheimhouding. Per 1 april zijn nieuwe bepalingen voor geheimhouding van kracht, deze volgen uit de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.
Op 1 april 2023 worden de nieuwe geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet van kracht. Dit is onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft een factsheet gemaakt met praktische informatie over de nieuwe geheimhoudingsregels.
De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, wil dat het kabinet de afspraken rondom (her)benoemingsprocedures van burgemeesters aanscherpt. Zo moet duidelijker worden wat raad en burgemeester van elkaar kunnen verwachten.
De Eerste Kamer heeft de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur op 11 oktober 2022 aangenomen. De minister van BZK wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden.
We hebben een aantal bepalingen van de Model Algemene plaatselijke verordening (APV) gewijzigd. Dat geldt ook voor het Model-Raadsbesluit van juli 2021 in verband met de Omgevingswet. Daarbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 nog steeds het uitgangspunt.
Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. Op 19 april 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Nu is de Eerste Kamer aan zet.
Het CCV heeft een escalatieladder ontwikkeld die gemeenten snel en praktisch overzicht geeft van de stappen die ze kunnen zetten om ernstige woonoverlast te stoppen. De ladder bestaat uit 6 treden: bij elke trede worden de maatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.