De Gemeentewet bevat regels over besloten raadsvergaderingen en het opleggen van geheimhouding, sinds 1 april zijn nieuwe bepalingen voor geheimhouding van kracht. Eerder publiceerde de VNG een praktisch factsheet hierover, we hebben nu ook een overzicht van vragen en antwoorden gemaakt.

De nieuwe bepalingen volgen uit de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

Vragen en antwoorden integriteit > zie onder Nieuwe Geheimhoudingsregels

Zie ook

VNG-bericht 'Factsheet over nieuwe geheimhoudingsbepalingen Gemeentewet' (14 maart 2023)