Op 1 april 2023 worden de nieuwe geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet van kracht. Dit is onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft een factsheet gemaakt met praktische informatie over de nieuwe geheimhoudingsregels.

Bekijk de factsheet (pdf, 185 kB)

De factsheet bevat:

  • een tabel met de verschillen tussen de oude en de nieuwe geheimhoudingsregels
  • een beslisboom met de belangrijkste aandachtspunten bij het opleggen, verstrekken en opheffen van geheimhouding
  • antwoorden op vragen over de belangrijkste wijzigingen

Een uitgebreide juridische toelichting op de nieuwe regels vindt u in de circulaire geheimhouding van het ministerie van BZK.

Meer informatie