De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, wil dat het kabinet de afspraken rondom (her)benoemingsprocedures van burgemeesters aanscherpt. Zo moet duidelijker worden wat raad en burgemeester van elkaar kunnen verwachten.

Dat zei hij bij het afscheid van burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen. Zij had zich in eerste instantie beschikbaar gesteld voor een tweede termijn, maar zag daar toch vanaf toen bleek dat de gemeenteraad ‘na een interne heroverweging’, zoals D66-raadslid Yvonne ten Holder zei, vond dat ze niet meer paste in het profiel dat de raad voor de burgemeester voor ogen had. Vermeulen voelde zich door die koerswijziging overvallen, omdat hierover volgens haar ‘geen open dialoog’ met de gemeenteraad is geweest, zei ze zelf bij haar vertrek.

Berends wees er in zijn speech op dat de Zutphense raad weliswaar geen regels heeft gebroken, maar dat het proces niet is gelopen zoals is bedoeld. De door hem gevraagde aanscherping moet ertoe leiden dat er meer duidelijkheid ontstaat wie welke rol vervult in het traject, en dat er ook bij tussentijdse klankbord- of ‘functioneringsgesprekken’ duidelijk is of de burgemeester nog aan de verwachtingen van de raad voldoet.

Redactie VNG Magazine