Tijdens de coronacrisis was er een tijdelijke regeling voor digitale raadsvergaderingen. De regering wil dit nu permanent mogelijk maken. De VNG heeft hierop positief gereageerd. 

Voor- en nadelen transparant afgewogen

Digitale raadsvergaderingen kennen volgens ons duidelijke voor- en nadelen. Het kabinet maakt die transparant. Ook onderbouwt de regering expliciet de keuze om digitaal vergaderen toch structureel mogelijk te maken. We zijn het ermee eens dat de gemeenteraad het beste zelf kan bepalen wanneer een fysieke of digitale vergadering gewenst is.

Steun voor uitzonderingen op digitaal vergaderen

Voor een keuze tussen fysiek of digitaal vergaderen blijken geen algemene criteria beschikbaar. We zijn het ermee eens dat de regering 3 situaties wil uitzonderen van de mogelijkheid tot digitaal vergaderen: 

  • besloten vergaderingen 
  • het afleggen van de eed of verklaring en belofte 
  • de (her)benoemingsprocedure van de burgemeester

Hybride vergaderen nader onderzoeken

De regering wil experimenteren met hybride vergaderingen waarbij een deel van de raadsleden gezamenlijk fysiek aanwezig is, terwijl gelijktijdig een ander deel online deelneemt aan dezelfde vergadering. Wij onderkennen hiervan de potentiële meerwaarde, maar vinden het essentieel dat de regering eerst de voor- en nadelen inventariseert en beoordeelt.

Meer informatie

Lees onze reactie op de consultatie conceptwetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden (pdf, 34 kB)