De Eerste Kamer heeft de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur op 11 oktober 2022 aangenomen. De minister van BZK wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden.

Gevolgen voor gemeenteraad, burgemeester en wethouders

  • Nieuwe wethouders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.
  • De geheimhoudingsprocedure is op een aantal punten veranderd.
  • Raadsleden, burgemeesters en wethouders moeten nevenfuncties direct (elektronisch) openbaar maken.
  • Onverenigbare functies en de stemonthouding zijn duidelijker geregeld.
  • De commissaris van de koning heeft een prominentere positie bij integriteitskwesties in een gemeente.

U ontvangt van ons zo snel mogelijk aanvullende informatie over de consequenties van deze wijzigingen. Naar aanleiding van het wetsvoorstel hebben we alvast het VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en het VNG-model Verordening op de raadscommissies aangepast. Om de wijzigingen door te kunnen voeren, moet de wet eerst nog in werking treden.