Vanwege een aantal wijzigingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers heeft de VNG de bijbehorende modelverordening en -regeling aangepast. 

Dienstreizen buiten gemeente en overname laptop, tablet of telefoon

Elk jaar past het rijk het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers aan, met name om de bedragen voor (onkostenvergoedingen) te indexeren. Vanwege een wijziging van de Gemeentewet zijn nu ook de regels voor dienstreizen buiten de gemeente veranderd. Ook zijn er mogelijkheden om na afloop van de ambtsperiode de laptop, tablet of telefoon van de gemeente over te nemen. 

Nieuwe modelverordening en -regeling

Deze wijzigingen hebben we opgenomen in de Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder. Verder zijn er 2 circulaires verschenen die zowel in de modelverordening als -regeling zijn verwerkt. De nieuwe versies zijn inmiddels verstuurd naar alle gemeenten via een ledenbrief.

Bekijk de ledenbrief met bijlagen