In de routekaart hersteloperatie kinderopvangtoeslag vindt u per stap formats, handreikingen en achtergrondinformatie. Deze informatie stelt gemeentelijke beleidsmedewerkers en uitvoerders in staat (mogelijk) gedupeerde ouders te ondersteunen bij het maken van een nieuwe start. De routekaart wordt actueel gehouden met (ver)nieuw(d)e informatie.

Hersteloperatie toeslagen

De informatie in deze module is ingericht op het ketenproces van de hersteloperatie. Het proces 'Brede ondersteuning' is voor gemeentelijk uitvoerders en beleidsmedewerkers. Voor gemeentelijke invorderaars en schuldhulpverleners is er het proces 'Brede schuldenaanpak'. U kunt wisselen tussen de processen. De onderdelen van het UHT-proces linken voor meer informatie naar de UHT-website. 

Inspiratie doet u op via het onderdeel Praktijksituaties

Aanvraag herbeoordeling kinderopvangtoeslag bij UHT

Wanneer er tussen 2005 en 2019 sprake is geweest van het stopzetten van kinderopvangtoeslag kunnen inwoners zich telefonisch aanmelden via 0800 - 2 358 358 . Of het stoppen en terugvorderen van kinderopvangtoeslag terecht is geweest en volgens de regels is gedaan, wordt beoordeeld door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Aanmelden kan tot 1 januari 2024.

Informatie ketenpartners

UHT: Aanmelden voor herstel

 

Ontvangst gegevens ouders wanneer de ouder dit wenst

Ouders die zich aanmelden bij UHT krijgen Brede ondersteuning door de gemeente aangeboden. Als ouders brede ondersteuning willen dan deelt UHT de gegevens van deze ouders met de gemeente. Dat gebeurt via een gegevensportaal. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze worden verstrekt; het aanbieden van brede ondersteuning.

Handreiking en FAQ VNG

Formats

Brief aan schuldeiser- moratorium van kracht voor deze ouder (docx, 43kB)

Presentaties (be)spreekuren

Slideshare VNG (be)spreekuren hersteloperatie

Informatie ketenpartners

 

Contact opnemen met de ouder

Als een ouder bij UHT aangeeft Brede ondersteuning te willen, dan deelt UHT zijn of haar contactgegevens met de gemeente. Die neemt contact op met de ouder, inventariseert samen met de ouder de behoeften en stelt met hem of haar een plan van aanpak op om een nieuwe start te faciliteren. 

Handreiking en FAQ VNG

Formats

Schriftelijk contact leggen met ouders (docx, 2,5MB)

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

UHT: Aanmelden als mogelijk gedupeerde ouder

 

Start brede ondersteuning

Als aangemelde ouders toestemming hebben gegeven voor de overdracht van hun gegevens, neemt de gemeente contact op. Gemeenten ondersteunen zowel aangemelde als gedupeerde ouders en hun gezin. Als ondersteuning gewenst is wordt de aanpak van de ondersteuning opgenomen in een plan.

Handreikingen VNG

FAQ VNG

Formats

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

 

Eerste toets

Om te bepalen of aangemelde ouders recht hebben op de Catshuisregeling doet UHT een eerste toets. Het team Informatie en Contact van UHT stelt de aangemelde ouder telefonisch en daarna met een beschikking op de hoogte van de uitkomst. U kunt hen bereiken via UHT.informatie.en.contact@toeslagen.nl.

Informatie ketenpartners

Mogelijke uitkomst:


Vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na eerste toets)

Gedupeerd: Ondersteuning aan kinderen

Zodra de aanmelder erkend wordt als gedupeerde ouder is de kindregeling van toepassing. Dit is een herstelregeling voor kinderen van gedupeerde ouders. Deze regeling wordt uitgewerkt. Gemeenten ondersteunen op dit moment de kinderen die deel uitmaken van het gezin van (mogelijk) gedupeerde ouders.

Informatie ketenpartners

UHT: Kindregeling

 

Gedupeerd: Ondersteuning aan ex-partners

Op dit moment wordt een regeling voor ex-partners uitgewerkt. Deze pagina wordt geactualiseerd zodra meer informatie beschikbaar is.

Informatie ketenpartners

UHT: Informatie voor ex-partners

 

Het driegesprek

De landelijke uitrol voor het driegesprek wordt op dit moment uitgewerkt. Een driegesprek is met de ouder, de gemeente en een medewerker van UHT. Het driegesprek kan op enig moment tijdens het beoordelingsproces van UHT plaatsvinden. De gemeente coördineert de afspraak, in overleg met de gedupeerde ouder en UHT.

Handreiking en FAQ VNG

FAQ: Driegesprek

Formats

In ontwikkeling

 

Toekenning PZB en integrale beoordeling

Na de eerste toets volgt een integrale beoordeling om te beoordelen of de uit te keren compensatie mogelijk hoger is dan 30.000 euro en/of wanneer de ouder aanvullende schade wil claimen bij CWS. Ouders waarvoor de uitkering van 30.000 euro voldoende is, kunnen afzien van integrale beoordeling. 

Informatie ketenpartners

UHT: Van aanmelding tot uitbetaling

 

CWS

De Commissie Werkelijke Schade (CWS) beoordeelt of een gedupeerde ouder recht heeft op aanvullende vergoeding anders dan de compensatieregelingen voor finacieel herstel die UHT toetst. Het CWS is een onafhankelijke commissie en maakt geen onderdeel uit van UHT. Voor aanmelding is een afgeronde integrale beoordeling door UHT nodig. 

Informatie ketenpartners

CWS: Werkelijke schade

 

Nazorg

Als de doelen uit het plan van aanpak behaald zijn, is er ruimte voor nazorg. In deze periode van 24 maanden wordt naar wens contact met elkaar gehouden. Als dat nodig is kan de Brede ondersteuning opnieuw opgestart worden. NB: ondersteuning aan ouders en gezin door de gemeente kan langer duren dan de afwikkeling van de beoordeling door UHT.

Handreiking en FAQ VNG

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

Let op: einde van de vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na eerste toets)


Vervolgstappen bij uitkomst Geen uitsluitsel (na eerste toets)

Het driegesprek

De landelijke uitrol voor het driegesprek wordt op dit moment uitgewerkt. Een driegesprek is met de ouder, de gemeente en een medewerker van UHT. Het driegesprek kan op enig moment tijdens het beoordelingsproces van UHT plaatsvinden. De gemeente coördineert de afspraak, in overleg met de gedupeerde ouder en UHT.

Handreiking en FAQ VNG

FAQ: Driegesprek

Formats

In ontwikkeling

 

Toekenning PZB en integrale beoordeling

Als de eerste toets geen uitsluitsel geeft, dan volgt in alle gevallen een integrale beoordeling door UHT. 

Mogelijke uitkomst:


Vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na integrale beoordeling)

Gedupeerd: Ondersteuning aan kinderen

Zodra de aanmelder erkend wordt als gedupeerde ouder is de kindregeling van toepassing. Dit is een herstelregeling voor kinderen van gedupeerde ouders. Deze regeling wordt uitgewerkt. Gemeenten ondersteunen op dit moment de kinderen die deel uitmaken van het gezin van (mogelijk) gedupeerde ouders.

Informatie ketenpartners

UHT: Kindregeling

 

Gedupeerd: Ondersteuning aan ex-partners

Op dit moment wordt een regeling voor ex-partners uitgewerkt. Deze pagina wordt geactualiseerd zodra meer informatie beschikbaar is.

Informatie ketenpartners

UHT: Informatie voor ex-partners

 

CWS

De Commissie Werkelijke Schade (CWS) beoordeelt of een gedupeerde ouder recht heeft op aanvullende vergoeding anders dan de compensatieregelingen voor financieel herstel die UHT toetst. Het CWS is een onafhankelijke commissie en maakt geen onderdeel uit van UHT. Voor aanmelding is een afgeronde integrale beoordeling door UHT nodig. 

Informatie ketenpartners

CWS: Werkelijke schade

 

Nazorg

Als de doelen uit het plan van aanpak behaald zijn, is er ruimte voor nazorg. In deze periode van 24 maanden wordt naar wens contact met elkaar gehouden. Als dat nodig is kan de Brede ondersteuning opnieuw opgestart worden. NB: ondersteuning aan ouders en gezin door de gemeente kan langer duren dan de afwikkeling van de beoordeling door UHT.

Handreiking en FAQ VNG

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

Let op: einde van de vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na integrale beoordeling)


Vervolgstappen bij uitkomst Niet gedupeerd (na integrale beoordeling)

Afronden brede ondersteuning op grond van SPUK

Gemeenten krijgen via het gegevensportaal informatie over inwoners met een negatieve beschikking van UHT. Er zijn afspraken over de termijnen en manier waarop de Brede ondersteuning wordt afgerond. De impact kan groot zijn door het wegvallen van het publiek moratorium. Als een inwoner nog ondersteuning nodig heeft, komt die vanuit reguliere middelen.

Handreiking en FAQ VNG

Handreiking: Impact ontvangst niet gedupeerde ouders (Pdf, 137kB)

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

 

Mogelijk continueren reguliere dienstverlening

Als een inwoner niet erkend wordt als gedupeerd, dan kan deze mogelijk wel ondersteuning ontvangen. Dienstverlening door de gemeente gebeurt dan op basis van reguliere wet- en regelgeving - die geldt voor alle inwoners van een gemeente.  

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

Let op: einde van de vervolgstappen bij uitkomst Niet gedupeerd (na integrale beoordeling)


Vervolgstappen bij uitkomst Niet Gedupeerd (na eerste toets)

Niet Gedupeerd

Afronden brede ondersteuning op grond van SPUK

Gemeenten krijgen via het gegevensportaal informatie over inwoners met een negatieve beschikking van UHT. Er zijn afspraken over de termijnen en manier waarop de Brede ondersteuning wordt afgerond. De impact kan groot zijn door het wegvallen van het publiek moratorium. Als een inwoner nog ondersteuning nodig heeft, komt die vanuit reguliere middelen.

Handreiking en FAQ VNG

Handreiking: Impact ontvangst niet gedupeerde ouders (Pdf, 137 kB)

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

 

Mogelijk continueren reguliere dienstverlening

Als een inwoner niet erkend wordt als gedupeerd, dan kan deze mogelijk wel ondersteuning ontvangen. Dienstverlening door de gemeente gebeurt dan op basis van reguliere wet- en regelgeving - die geldt voor alle inwoners van een gemeente. 

Presentaties (be)spreekuren

Aanvraag herbeoordeling kinderopvangtoeslag bij UHT

Wanneer er tussen 2005 en 2019 sprake is geweest van het stopzetten van kinderopvangtoeslag kunnen inwoners zich telefonisch aanmelden via 0800 - 2 358 358 . Of het stoppen en terugvorderen van kinderopvangtoeslag terecht is geweest en volgens de regels is gedaan, wordt beoordeeld door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Aanmelden kan tot 1 januari 2024.

Informatie ketenpartners

UHT: Aanmelden voor herstel

 

Invorderaar ontvangt gegevens - start publieke pauzeknop

Na aanmelding bij UHT worden de gegevens van ouder en toeslagpartner via het gegevensportaal van de Belastingdienst gedeeld met publieke schuldeisers (UWV, CJIB, de Belastingdienst, SVB, CAK, LBIO, DUO, gemeenten en waterschappen). De invordering wordt gepauzeerd voor de periode t/m 31 december 2020.

Handreiking en FAQ VNG

Formats

Brieven aan ouders met uitleg en hanteren moratorium (docx, 86kB)

Presentaties (be)spreekuren

Moratorium

Informatie ketenpartners

 

Eerste toets

Om te bepalen of aangemelde ouders recht hebben op de Catshuisregeling doet UHT een eerste toets. Het team Informatie en Contact van UHT stelt de aangemelde ouder  telefonisch en daarna met een beschikking op de hoogte van de uitkomst. U kunt hen bereiken via UHT.informatie.en.contact@toeslagen.nl.

Informatie ketenpartners

Mogelijke uitkomst:


Vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na eerste toets)

Aanvang wettelijk moratorium

Vanaf het moment van uitbetalen van de Catshuisregeling treedt de wettelijke afkoelingsperiode van 1 jaar in werking. Dit moratorium geldt voor publieke en private schulden. De gedupeerde ouder en toeslagpartner krijgen zo tijd en ruimte om de kwijtschelding en/of betaling van schulden die binnen de regelgeving vallen op te lossen.

Handreiking en FAQ VNG

Formats

Brieven aan ouders met uitleg en hanteren moratorium (docx, 86 kB)

Presentaties (be)spreekuren

Moratorium

Informatie ketenpartners

 

Kwijtschelden en betalen van schulden

Er is een schuldenaanpak voor de gedupeerde ouder en de toeslagpartner. Publieke schulden kunnen worden kwijtgescholden en private schulden  kunnen worden betaald. Dat geldt alleen voor schulden die vallen binnen de reikwijdte van de regelingen. De peildatum voor publieke schulden is t/m 31 december 2020 en voor private schulden t/m 31 mei 2021.

Handreiking en FAQ VNG

Formats

Presentaties (be)spreekuren

Slideshare VNG (be)spreekuren hersteloperatie

Informatie ketenpartners

 

Toekenning PZB en integrale beoordeling

Na de eerste toets volgt een integrale beoordeling om te beoordelen of de uit te keren compensatie mogelijk hoger is dan 30.000 euro en/of wanneer de ouder aanvullende schade wil clamen bij CWS. Ouders waarvoor de uitkering van 30.000 euro voldoende is, kunnen afzien van integrale beoordeling. 

Informatie ketenpartners

UHT: Van aanmelding tot uitbetaling

Let op: einde van de vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na eerste toets)


Vervolgstappen bij uitkomst Geen uitsluitsel (na eerste toets)

Toekenning PZB en integrale beoordeling

Als de eerste toets geen uitsluitsel geeft, dan volgt in alle gevallen een integrale beoordeling door UHT. 

Mogelijke uitkomst:


Vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na integrale beoordeling)

Aanvang wettelijk moratorium

Vanaf het moment van uitbetalen van de Catshuisregeling treedt de wettelijke afkoelingsperiode van 1 jaar in werking. Dit moratorium geldt voor publieke en private schulden. De gedupeerde ouder en toeslagpartner krijgen zo tijd en ruimte om de kwijtschelding en/of betaling van schulden die binnen de regelgeving vallen op te lossen.

Handreiking en FAQ VNG

Formats

Brieven aan ouders met uitleg en hanteren moratorium (docx, 86kB)

Presentaties (be)spreekuren

Moratorium

Informatie ketenpartners

 

Kwijtschelden en betalen van schulden

Er is een schuldenaanpak voor de gedupeerde ouder en de toeslagpartner. Publieke schulden kunnen worden kwijtgescholden en private schulden  kunnen worden betaald. Dat geldt alleen voor schulden die vallen binnen de reikwijdte van de regelingen. De peildatum voor publieke schulden is t/m 31 december 2020 en voor private schulden t/m 31 mei 2021.

Handreiking en FAQ VNG

Formats

Presentaties (be)spreekuren

Slideshare VNG (be)spreekuren hersteloperatie

Informatie ketenpartners

Let op: einde van de vervolgstappen bij uitkomst Gedupeerd (na integrale beoordeling)


Vervolgstappen bij uitkomst Niet gedupeerd (na integrale beoordeling)

Einde publieke pauzeknop – invorderaar ontvangt gegevens

Als een inwoner niet erkend wordt als gedupeerd, dan eindigt de publieke pauzeknop. Gemeentelijk invorderaars worden hierover geïnformeerd via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Zijn er schulden gepauzeerd? Dan wordt de invordering na een acclimatiseringsfase van 4 weken hervat.  

Handreiking en FAQ VNG

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

Let op: einde van de vervolgstappen bij uitkomst Niet gedupeerd (na integrale beoordeling)


Vervolgstappen bij uitkomst Niet gedupeerd (na eerste toets)

Einde publieke pauzeknop – invorderaar ontvangt gegevens

Als een inwoner niet erkend wordt als gedupeerd, dan eindigt de publieke pauzeknop. Gemeentelijk invorderaars worden hierover geïnformeerd via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Zijn er schulden gepauzeerd? Dan wordt de invordering na een acclimatiseringsfase van 4 weken hervat.  

Handreiking en FAQ VNG

 • Handreiking: Publieke pauzeknop en wettelijk moratorium (pdf, 1 MB)
 • Handreiking: Gebruik gedeelde gegevens van aangemelde ouders (pdf, 577 kB)
 • FAQ: Gegevensuitwisseling

Presentaties (be)spreekuren

 • Slideshare VNG (be)spreekuren hersteloperatie
 • Special belastingsamenwerkingen en opstarten invordering
 • Opstarten invordering niet-gedupeerd

Informatie ketenpartners

 • UHT: Toelichting op gegevenslevering aan gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen
 • Belastingdienst: Gebruikersinstructie gegevensportaal Belastingdienst
 • UHT: Gegevens delen

 

Opstarten invordering

Als een inwoner niet erkend wordt als gedupeerde ouder, dan eindigt de publieke pauzeknop. Zijn er schulden gepauzeerd bij de aanvrager of toeslagpartner? Dan wordt de invordering na een acclimatiseringsfase van 4 weken  hervat.   

Handreiking en FAQ VNG

Handreiking: Impact ontvangst niet gedupeerde ouders (Pdf, 434kB)

Formats

Presentaties (be)spreekuren

Informatie ketenpartners

Let op: einde van de vervolgstappen bij uitkomst Niet gedupeerd (na eerste toets)

UHT verwerkt alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. Doordat een ouder de status gedupeerd krijgt, of doordat een compensatiebedrag wordt uitgekeerd, kan een eventuele urgente situatie worden opgelost en erger voorkomen. Dan kan het noodzakelijk zijn om de beoordeling bij UHT te prioriteren. Op deze pagina leest u hoe wordt omgegaan met de afhandeling van urgente aanmeldingen.

Voor versnelde beoordeling toetst UHT op de volgende criteria: 

 • Is er sprake van terminale ziekte? 
 • Is er sprake van executoriale verkoop of dreigende uitzetting huur of woonhuis? 
 • Is er sprake van een onomkeerbare situatie? 

In deze gevallen komt een ouder in aanmerking voor prioritering van de beoordeling. Ouders of gemeenten kunnen contact opnemen met het Serviceteam UHT (0800 - 2 358 358) en urgentie aanvragen. 

Het kan voorkomen dat de ouder niet voldoet aan de criteria, maar de situatie van de ouder door gemeenten wel wordt beoordeeld als zeer acuut en schrijnend. In dat geval kan de gemeenten de ouder via hersteloperatie@vng.nl aanmelden voor bespreking op het wekelijkse casuïstiekoverleg tussen VNG en UHT. De VNG koppelt terug of ouder wel/niet in aanmerking komt voor voorrang op regulier proces.

Handreiking en FAQ VNG

FAQ: Urgentie