In de routekaart hersteloperatie kinderopvangtoeslag vindt u per stap formats, handreikingen en achtergrondinformatie. Deze informatie stelt gemeentelijke beleidsmedewerkers en uitvoerders in staat (mogelijk) gedupeerde ouders te ondersteunen bij het maken van een nieuwe start. De routekaart wordt actueel gehouden met (ver)nieuw(d)e informatie.