Regioadviseurs vormen de kern van het Platform Sociaal Domein. Zij zijn het vaste aanspreekpunt in de regio en gaan met gemeenten en partners in gesprek over sociaal domein overstijgende vraagstukken, zoals wonen-zorg, de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars en toegang. Het regio-adviesteam verbindt de on- en offline wereld en zet de succesvolle ondersteuning samen met de al bestaande teams van Zorg + Veiligheid en Opdrachtnemer & Opdrachtgeverschap Jeugdwet en Wmo voort.

Standaardondersteuning en maatwerk

De adviseurs sluiten aan bij vragen die er spelen en bieden gemeenten en partners passende ondersteuning met kennis en expertise van henzelf en anderen, bijvoorbeeld bij het begeleiden van samenwerkingen, het delen van succesvolle praktijkvoorbeelden en het leggen van verbindingen naar de kennisinstituten. Naast standaardondersteuning is ook maatwerk mogelijk.

Door vanuit standaardondersteuning en maatwerk met gemeenten en partners samen te werken dragen de regioadviseurs eraan bij dat kennis en signalen uit de dagelijkse praktijk als rode draden worden teruggebracht in landelijk beleid en regelgeving.

Daarnaast is het mogelijk om via de regioadviseurs een éénmalige financiële ondersteuning aan te vragen in de vorm van het ondersteuningsbudget om de dienstverlening aan de (meeste) kwetsbare burgers te versterken. Dit is één van de producten en diensten die de regioadviseurs kunnen inzetten in hun dienstverlening naar gemeenten.

Lopende contacten en samenwerking met kennispartners

Heeft u al lopende rechtstreekse contacten met de regioadviseurs die actief zijn op thema’s die samenhangen met Zorg + Veiligheid, Administratieve lasten en Norm voor Opdrachtgeverschap? Dan kunt u natuurlijk ook direct met hen blijven schakelen. Vanuit het Samenwerkingsplatform worden met kennispartners afspraken gemaakt over inzet van deze organisaties en de samenwerking met de regioadviseurs.

Wietske Veltman
Wietske Veltman
Manager platform sociaal domein 
e-mail: wietske.veltman@vng.nl
portretfoto van carijn tulp

Carijn Tulp
Coördinator Sociaal domein, Zorg + Veiligheid
e-mail: carijn.tulp@vng.nl

Lees meer en kom in contact
portretfoto van jolanda zuidendorp

Jolanda Zuijdendorp
Coördinator Sociaal domein, Opdrachtgeverschap & Opdrachtnemerschap Jeugdwet en WMO
e-mail: jolanda.zuijdendorp@i-sociaaldomein.nl

Lees meer en kom in contact

Contactgegevens regioadviseurs