Logo Samenwerkingsplatform Sociaal domein

Waarom een platform sociaal domein?

De overheid wil en moet het beter gaan doen in het sociaal domein: een goede overheid zorgt het beste voor de meest kwetsbare inwoners. Eén samenhangende aanpak, gericht op de vraag en de behoeften en mogelijkheden van inwoners vereist een andere manier van samenwerken en organiseren bij het rijk, gemeentelijke afdelingen en samenwerkingspartners. Daarbij is het belangrijk om knelpunten in de uitvoering op te ruimen.

Bekijk de animatie

Rust, overzicht en continuïteit

Het Platform Sociaal Domein brengt meer rust, overzicht en continuïteit om de samenwerking tussen rijk, gemeenten en samenwerkingspartners binnen het sociaal domein te bevorderen. Zo wordt de lokale overheid versterkt en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een nog hoger plan gebracht. Wanneer overheden hun krachten bundelen en versnippering van beleid voorkomen, wordt beter antwoord gegeven op complexe vraagstukken. 

Functies van het platform sociaal domein

Het Platform sociaal domein heeft 4 functies om haar ambities te realiseren. 

  • Verbinden gemeenten onderling en met (landelijke) partners (harmonisatie) 
  • Kennis verzamelen, bundelen en ontsluiten (ontwarren) 
  • Vraaggericht adviseren aan gemeenten en landelijke partners (advies) 
  • Uitvoering versterken met instrumenten, gesprekstafels, trainingen (feedback en leren)
     

Eén plek om kennis samen te brengen

Op het Platform Sociaal Domein vinden de 344 gemeenten, het rijk en de samenwerkingspartners elkaar en gemeenten kunnen hun kennis uit de dagelijkse praktijk delen. Eén plek, waar de on- en de offline wereld met elkaar verbonden worden en waar alles over het sociaal domein is te vinden. Een team van regioadviseurs vormt de kern van het samenwerkingsplatform. In 6 werkgebieden gaan zij in gesprek met gemeenten en vormen in die regio het vaste aanspreekpunt.

Verbindende rol

De regioadviseurs hebben binnen het Platform Sociaal Domein een verbindende rol tussen de verschillende functies van het platform (advies, harmonisatie, ontwarren en feedback/leren). Vanuit de 6 werkgebieden sluiten zij aan bij de vragen van gemeenten en samenwerkingspartners. De adviseurs leiden waar nodig door naar meer specifieke kennis en de mogelijkheid van maatwerk ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van het delen van best practices of procesbegeleiding bij (regionale) samenwerking.