Van 12 en 16 september 2022 hielden we in samenwerking met de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Raadsleden de Inspiratieweek sociaal domein. Een week waarin actuele thema’s uit het sociaal domein voor en door wethouders en raadsleden zijn besproken.

Als u het heeft gemist, kunt u het hier teruglezen en -kijken.

Webinar gemist?

Bekijk de webinars terug via ons YouTube-kanaal:

Terugblik

De Hervormingsagenda Jeugd en toekomst Wmo moeten lokáál inhoud krijgen. Door bijvoorbeeld je sterk te maken voor een praktijkondersteuner bij de huisarts. Door in gesprek te gaan met inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid. Door lokale verordeningen te benutten om jeugdhulp af te bakenen.

Wethouders en raadsleden riepen elkaar hiertoe op tijdens de Inspiratiewebinars sociaal domein van afgelopen week. U kunt de webinars terugkijken via ons YouTube-kanaal (zie de links onderaan dit bericht).

Positieve sfeer

Het was een breed palet aan thema’s en een levendige interactie – gemiddeld tegen de 150 deelnemers – in chat en op het scherm. Met elke dag een ander onderwerp: wonen, jeugd, gezond leven, bestaanszekerheid en inclusie. De leergierigheid en gevoelde verantwoordelijkheid van nieuwe raadsleden is groot, zo bleek. Over en weer werden tips, goede voorbeelden en allerlei vragen en antwoorden uitgewisseld. Raadsleden zien zich daarbij niet als louter uitvoeringsorgaan van het rijk, was te horen.

Complexe opgaven

Een rode lijn was de complexiteit van de vele opgaven. Is de norm van 30% sociale woningbouw wel haalbaar? En hoe maak je verantwoord keuze tussen de verschillende aandachtsgroepen, zonder je eigen jongeren te vergeten? Op welke manier bereik je inwoners die geen uitkering hebben maar wel armoede kennen? Concurreert het tekort aan personeel niet op al je verschillende opgaven? En waarom zit de AVG vaak zo in de weg?

Lokaal en regionaal samenwerken

Maar de creativiteit onder gemeentebestuurders blijkt groot. In Tilburg bellen ze op basis van o.a. de gegevens van de voedselbank gewoon aan bij mensen thuis, vertelde wethouder Esmah Lahlah. En haar Amsterdamse collega Rutger Groot Wassink zoekt graag de grenzen op van lokale inkomenspolitiek. Verder komt het vooral ook aan op goede samenwerking met je lokale en regionale partners: woningcorporaties, scholen, zorgverzekeraars. Met warme contacten, stevig relatieonderhoud en heldere prestatieafspraken kun je ver komen, was een veelgehoorde boodschap.

Ook rijk is aan zet

Wat niet wegneemt, benadrukten velen, dat ook het rijk aan de bak moet. Bestaanszekerheid bijvoorbeeld is primair een rijksopgave door aanpassing van de Participatiewet en het garanderen van voldoende inkomen. En het debat over prestatiedruk in het onderwijs vergt landelijk initiatief. Desondanks, benadrukten velen, kun je zeker ook lokaal verschil maken. Op toegankelijkheid (zodat iederéén kan meedoen), op het bijverdienen in de bijstand, op het sluiten van preventie-akkoorden, op een goede inrichting van het sociaal domein.

Meer informatie