Het sociaal domein is voortdurend in het nieuws. Maar weten we eigenlijk wel hoe het in elkaar zit? Hoeveel mensen er gebruik van maken? Hoe en welke geldstromen er lopen tussen rijk, gemeenten, aanbieders en instanties als UWV, CAK en SVB? Wie de toezichthouders zijn? En welke wetten wat regelen?

Omslag boek Zó werkt het sociaal domein

De antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in het overzichtelijke 'Zó werkt het sociaal domein', het nieuwste boek van het Platform Zó werkt de zorg. De VNG heeft de totstandkoming van de publicatie sterk gestimuleerd.

'Welkom ankerpunt' 

Ali Rabarison, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG: 'Het boek is een welkom ankerpunt in een domein dat voortdurend in beweging is. Onmisbaar voor (toekomstige) gemeentebestuurders, beleidsmedewerkers en professionals.'

Negende boek Platform Zó werkt de zorg

Zó werkt het sociaal domein' is inmiddels het negende boek van het Platform Zó werkt de zorg, waarvan de VNG met 17 partners deel uitmaakt. Eerdere specials over bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, de publieke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de GGZ hebben door hun bondige teksten en visuals al veel gemeenten bereikt.

Bestellen

Een app met diverse informatie over de zorg is vrij beschikbaar: https://app.zwdz.nl/.

Video

Bekijk ook de video met de schrijvers en wethouder Cathalijne Dortmans (gemeente Helmond), lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Meer informatie