De regioadviseurs Zorg & Veiligheid ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht en proactief in het domein van zorg, veiligheid & sociaal domein.

Hieronder ziet u welke adviseurs er beschikbaar zijn in uw regio. Neem gerust contact met ze op!

Contactgegevens Regioadviseurs

Coördinator

Carijn Tulp

carijn.tulp@vng.nl, tel. 06 15 03 10 29

Algemeen contactpersoon

Richella Stolzenbach

richella.stolzenbach@vng.nl, tel. 06 57 10 27 64

Regio Noord Inge Zwaan inge.zwaan@vng.nl, 06 19 57 86 54

Regio Oost

Nicolette Piekaar

nicolette.piekaar@vng.nl, tel. 06 19 18 10 37

Regio Oost

Rinske Wolters

rinske.wolters@vng.nl, tel. 06 25 74 89 65

Regio Zuid

Linda van de Mortel

linda.vandemortel@vng.nl, tel. 06 39 08 23 48

Regio Zuid Nicolette Piekaar nicolette.piekaar@vng.nl, tel. 06 19 18 10 37

Regio Zuid-West

Maarten Fonkert

maarten.fonkert@vng.nl, tel. 06 38 59 65 48

Regio Midden Martijn Simons martijn.simons@vng.nl, 06 13 33 88 06
Regio Noord-West Annelijn Remmelink annelijn.remmelink@vng.nl, 06-11 35 00 01