Het Nationaal Programma RES (NP RES) vormt feitelijk het scharnierpunt tussen het Klimaatakkoord en de regio, en faciliteert regio’s met kennis en capaciteit om tot een gedragen Regionale Energiestrategie te komen en de uitvoeringskracht te vergroten. Het nationaal programma is een samenwerking van regio’s, rijk, koepels, energiepartijen en maatschappelijke partners en biedt een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring, kansen en knelpunten.

Routekaart

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun acties uit het Klimaatakkoord heeft de VNG een interactieve routekaart laten maken. Daarop worden de acties voor alle sectoren overzichtelijk gepresenteerd.