Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat een toename in de laadbehoefte. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het waarmaken van deze opgave.

De NAL is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd en overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties wordt lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

Er zijn in totaal 6 samenwerkingsregio’s, bestaande uit de 5 NAL-regio’s en de G4. Deze samenwerkingsregio’s geven in regionaal verband vorm aan de acties uit de NAL. Partijen werken samen om de uitrol van integraal laadinfrastructuur mogelijk te maken onder begeleiding van een regionaal NAL-projectbureau.

De afspraken over de uitrol van laadinfrastructuur en de organisatie en financiering van de NAL-regio’s lopen tot eind 2030. 

Rol van gemeenten

Onderzoeken energiebehoefte laadinfrastructuur

De uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur wordt door de NAL-regio’s vertaald in een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL), waarin de lokale behoeften voor laadinfrastructuur worden opgenomen. Gemeenten hebben een sleutelrol bij de aanleg van laadinfrastructuur, omdat zij de openbare ruimte beheren. Publieke laadpunten kunnen door marktpartijen worden geplaatst en beheerd, onder supervisie van gemeenten. 

Gemeenten bewaken dat

  • laadpalen aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen
  • de publieke doelen worden bereikt
  • de tarieven acceptabel zijn

Aansluiten bij de regionale aanbesteding voor laadinfrastructuur  

De NAL-regio organiseert gezamenlijke aanbestedingen voor publieke oplaadfaciliteiten. Activiteiten van gemeenten bij de regionale aanbesteding:

  • Aanwijzen laadlocaties en begeleiding inspraak daarover
  • (Financieel) bijdragen aan de aanbesteding
  • (Financieel) bijdragen aan de contractering
  • Aansturen en (blijven) afstemmen met marktpartijen

Rol van de VNG

De VNG neemt deel aan de stuurgroep NAL. Hierin wordt de voortgang besproken en komen knelpunten in de uitvoering ter sprake. De VNG zorgt dat de belangen van gemeenten goed worden meegenomen in de NAL-organisatie. 

Meer informatie 

Europese verplichtingen

Voor een bredere toepassing van elektrisch vervoer is in de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) de verplichting vastgelegd voor het aanleggen van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving. Het gaat onder meer om 

  • verplichting om leidinginfrastructuur aan te leggen bij woningbouw met meer dan 10 parkeervakken 
  • verplichting om minimaal 1 laadpunt aan te leggen bij utiliteitsbouw  met meer dan 20 parkeervakken 

Meer informatie

Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer: EPBD III (rvo.nl)