Duurzaam grond-, weg- en waterbouw richt zich op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Het gaat om het verminderen van uitstoot bij werkzaamheden, maar ook over het duurzaam gebruik van materiaal, zoals asfalt, beton, grond en staal (circulair werken). 

Duurzaam grond-, weg- en waterbouw

Afspraken over grond-, weg- en waterbouw (GWW) in het Klimaatakkoord

  • Bij grond-, weg- en waterwerken zal de rijksoverheid met regionale overheden de inkoopkracht vergroten en uiterlijk in 2020 afspraken maken om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te werken (werktuigen, materiaalketens), inclusief aanbestedingen en standaardisatie van uitvragen. 
  • De rijksoverheid en decentrale overheden stellen hun ervaring met duurzaam GWW beschikbaar en zullen kennis delen gericht op het verduurzamen van de materiaalketens, energiebesparing en -opwekking in de GWW-sector om zo sneller te leren en kosten te besparen in de uitvoering. 

Ondersteuning bij verduurzamen GWW

De grond-, weg- en waterbouw levert voor gemeenten een grote bijdrage aan de ecologische voetafdruk, dus daar is veel te winnen. Maar waar staat uw gemeente nu? En hoe gaat u het doel voor 2030 – GWW zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair – concreet realiseren? Verschillende tools  helpen uw gemeente daarbij. 

Aanpak Duurzaam GWW

Gemeenten worden in de eerste plaats ondersteund met de Aanpak Duurzaam GWW en het bijbehorende instrumentarium. Deze aanpak, waarmee al 10 jaar ervaring is opgedaan, zorgt ervoor dat duurzaamheid vanaf de vroege planfase tot en met de realisatie de plek krijgt die het verdient. 

Lees meer over de Aanpak Duurzaam GWW en de tools

Als u een concreet project in gedachten heeft waarin u deze aanpak wilt toepassen, kunt u tegen een beperkte investering (€ 6.000) gebruikmaken van het startpakket. Dan zorgt CROW voor een doorgewinterde adviseur die uw organisatie begeleidt. Het pakket vormt een goede start om duurzaamheid een serieuze plek te geven in uw GWW-projecten. 

Lees meer over het startpakket 

Dashboard Monitoring

CROW heeft een Dashboard Monitoring Duurzaam GWW ontwikkeld. Het dashboard geeft publieke opdrachtgevers inzicht in de duurzaamheidsprestaties van hun GWW-areaal. Zo meet het onder meer  de CO2-uitstoot, de mate van circulariteit en de uitstoot van stikstofoxiden als gevolg van uw GWW-activiteiten. Op het dashboard kunt u zien welk effect uw maatregelen hebben. En of de doelen van uw gemeente binnen bereik liggen, of dat er nog een stapje extra nodig is. Het dashboard is gratis te gebruiken.

Lees meer over het dashboard 

Ervaringen en tips uitwisselen 

Veel gemeenten lopen tegen vergelijkbare vragen aan als ze met duurzaamheid aan de slag gaan. Om die reden is er een Community of Practice gestart, die begeleid wordt door deelnemer Koninklijke Stadswerk. Gemeenten wisselen daar ervaringen en tips uit. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen via info@duurzaamgww.nl

Deelnemen of op de hoogte blijven