In het Klimaatakkoord zijn concrete doelen afgesproken voor stadslogistiek, zoals de invoering van zero-emissiezones voor vracht- en bestelauto’s. Met het beoogde aantal zones kunnen we jaarlijks 1,0 megaton CO2-uitstoot voorkomen.

Tijdpad

Het doel is om met ingang van 2025 in 30 tot 40 steden een zero-emissiezone in te stellen. Het is vooralsnog aan gemeenten zelf om te bepalen om een dergelijke zone in te voeren. Maar als er in 2025 nog geen zero-emissiezones zijn ingesteld in 30 tot 40 steden, dan verplicht de rijksoverheid uiterlijk in 2026 enkele gemeenten om in 2030 ZE-zones in te stellen. 

De stand van zaken in mei 2024 is dat 30 gemeenten (en Schiphol) hebben besloten een ZE-zone in te voeren, waarvan 19 in 2025 en de overige in 2026-2028.

Dit doet de VNG

De VNG ondersteunt gemeenten die een zero-emissiezone gaan invoeren of dit van plan zijn, door hun belangen en de uitdagingen waar gemeenten voor staan onder de aandacht te brengen bij het miniserie van IenW en via lobby in de Tweede Kamer. En via deze site informeren wij gemeenten over interessante bijeenkomsten en delen wij kennis en informatie.

Meer informatie

Op de website van Zero-emissie stadslogistiek (ZES) vindt u veel informatie voor gemeenten, zoals een kennisbank, stappenplan en andere tools. Ook leest u daar hoe gemeenten ondersteuning kunnen aanvragen via SPES (Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek) van het ministerie van IenW. 

Ga naar de website van Zero-emissie stadslogistiek