In het Klimaatakkoord staan afspraken die in verschillende sectoren acties vragen van gemeenten. 

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering heeft de VNG een interactieve routekaart laten maken, waarop al deze acties overzichtelijk worden gepresenteerd. Meer informatie over deze acties vindt u via links in de routekaart of de links hieronder. 

70% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

In 2030 komt 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee en land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer, zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden.

Lees meer over de Regionale Energiestrategie 

Woningen en gebouwen van het aardgas af

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet daarvoor flink wat gebeuren. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. 

Met de oplevering van de transitievisie warmte weet u als gemeente als het goed is sinds 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Lees meer over de transitievisie warmte 

Zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen

In het Klimaatakkoord is een visie voor 2050 geformuleerd waarbij mobiliteit geen emissies meer veroorzaakt, Nederland uitstekend bereikbaar is en mobiliteit toegankelijk is voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Kortom: betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond.

Lees meer over de afspraken rondom mobiliteit

Landbouw en landgebruik klimaatneutraal

In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Een ingewikkelde uitdaging, omdat een deel van de uitstoot van broeikasgas niet te vermijden is: koeien produceren methaan en uit kunstmest komt lachgas vrij, beide broeikasgassen. Anderzijds legt de sector ook CO2 vast: in de bomen, de bodem en het gras. Dat draagt weer bij aan de reductiedoelstelling.

Lees meer over de afspraken rondom landbouw en landgebruik

Circulaire en uitstootvrije industrie

In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. De fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of ze levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie.

Lees meer over de afspraken rondom industrie