In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt om de CO2-emissies van verkeer en vervoer te verminderen. Voor 2030 is het doel 49% reductie ten opzichte van 1990, door de Europese Klimaatwet is dit doel bijgesteld tot 55% reductie. Dit is zo ook opgenomen in het coalitieakkoord.

Routekaart

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun acties uit het Klimaatakkoord heeft de VNG een interactieve routekaart laten maken. Daarop worden de acties voor alle sectoren overzichtelijk gepresenteerd.