Gemeenten kunnen bij het NPLW terecht voor ondersteuning bij het vormgeven en invullen van hun regierol in de lokale warmtetransitie en bij het versnellen en opschalen van deze transitie.

Op de website van het NPLW vindt u onder meer informatie over het uitvoeringsplan, subsidies en regelingen, participatie en regelgeving. Het NPLW ondersteunt en faciliteert daarnaast regionale samenwerking tussen gemeenten en heeft voor alle regio's in het land een accounthouder als aanspreekpunt.

De kerntaken van het NPLW zijn: 

  • gemeenten ondersteunen met uitleg, praktische voorbeelden en hulpmiddelen
  • kansen en belemmeringen bij uitvoering en beleid signaleren en agenderen
  • voortgang van de lokale warmtetransitie monitoren

Het NPLW is een interbestuurlijk programma onder opdrachtgeverschap van BZK, EZK, VNG en IPO.