VNG Magazine nummer 20, 17 december 2021

Tekst: Rutger van den Dikkenberg

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Groningen houdt zich bezig met het klimaat. De gemeente investeert de komende jaren 25 miljoen euro voor meer groen in de stad. Ook is Chakor lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Met wie praat zij over dit onderwerp?
 

Glimina Chakor

Roeland van der Schaaf, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling in Groningen
‘Groningen staat voor een opgave, we willen bouwen en vergroenen tegelijkertijd. Dat kost ruimte, daarom zetten we in op natuurinclusief bouwen.’ 

Michiel Schaeffer, Chief Scientist Global Centre on Adaptation
‘Het klimaatcentrum in Groningen stimuleert landen, bedrijven en organisaties om klimaatadaptatie in de praktijk te brengen. Dat is precies wat de wereld nodig heeft.’

Dick Takkebos, directeur WarmteStad
‘WarmteStad legt in Groningen een warmtenet aan. De werkzaamheden koppelen we aan het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen.’

Jelle de Jong, directeur IVN Natuureducatie
‘Samen met IVN Natuureducatie leggen we groene schoolpleinen aan. Dat is leuk voor kinderen en goed voor de biodiversiteit.’

Peter Bootsma, Groene burgemeester
‘Om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, kunnen we niet zonder onze inwoners. Peter zorgt voor die verbinding.’

Herman Beerda, lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest
‘Samen met het waterschap stimuleren we ondernemers om maatregelen te treffen waardoor regenwater niet in het riool terechtkomt.’

Tamara Ekamper, Beleidsmaker groen en klimaatadaptatie, gemeente Groningen
‘We toveren het Damsterplein in Groningen om tot the coolest square in town. Stenen eruit en groen erin!’