VNG Magazine nummer 20, 17 december 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

In de gemeenteraad van mijn gemeente maakte een raadslid onlangs een vergissing bij het stemmen, terwijl hij de beslissende stem uitbracht tegen een voorstel om gratis te parkeren in het centrum. Kan dat nog gerepareerd worden?

Een inwoner van Alphen aan den Rijn

Geerten Boogaard

Beste vragensteller,

Stemmingen kunnen niet zomaar worden overgedaan. Bij een hoofdelijke stemming heeft een raadslid de kans zijn stemfout te corrigeren totdat de volgende zijn of haar stem heeft uitgebracht. Bij stemmingen met handopsteken kun je nog corrigeren totdat de voorzitter de hamer laat vallen. Daarna kun je alleen nog vragen om in het verslag te laten opnemen dat je een fout hebt gemaakt. Maar dat raakt het besluit niet.

Natuurlijk kan de gemeenteraad wel zijn eigen besluiten terugdraaien. Maar dan alleen volgens dezelfde procedure. Dus met een nieuw voorstel.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.