VNG Magazine nummer 15, 8 oktober 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Hoe kunnen we problemen in de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden verbeteren, zonder dat we de majeure opbrengsten ervan verliezen? 

Martijn van der Steen (vraag gesteld in column VNG Magazine 14)
 

Geerten Boogaard

Beste professor Van der Steen,

In uw mooie column in de vorige editie van VNG Magazine werpt u meer vragen op dan ik in de mijne kan beantwoorden. Niet omdat mijn column korter is, maar omdat het probleem zo complex is.
Voor zover ik er iets van begrijp, bestaat het democratische probleem van de regio niet uit een gebrek aan controlemogelijkheden voor een gemeenteraad. Die zijn op orde. Dat we daar toch telkens aan gaan sleutelen, komt door het taboe op de vierde bestuurslaag. Want als regio’s nergens en nooit een vierde bestuurslaag mogen zijn, moet alles worden geperst in de mal van het verlengd lokaal bestuur. Daar past het al lang niet meer en dus krijg je van die ‘apocalyptische analyses’.
Wat dan? Ik zou denken dat het niet meer moet gaan om het optuigen van lokale controle maar om het organiseren van regionale politiek. Dus aan de slag met federatiegemeenten en binnenprovinciale decentralisatie!

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl