Zoekresultaten (85 - 96 van de 13735)

Onder de vlag ‘Smart Cities’ zetten wereldwijd lokale overheden (vaak samen met bedrijven, burgers en instellingen) integrale en datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de stad te verbeteren. Grotere gemeenten en de VNG werken aan de internationalisering van de Nederlandse Smart Cities. Dit volgt uit de Smart City Strategie, begin 2017 aanboden aan premier Rutte. 

Door de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (Stb. 2015, 207) zijn overheidsondernemingen sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad).

Werknemers en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van april 2013 afgesproken om extra banen te creëren. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. De VNG ondersteunt met andere overheidswerkgevers haar leden hierbij met bijeenkomsten over dit thema, praktische hulpmiddelen en het delen van voorbeelden. Lees verder

Cultuureducatie en amateurkunst verdienen een brede basis in onze maatschappij. Dat vraagt om innovatief en beleid overstijgend denken door gemeenten, provincies en Rijk.

Internationale agenda’s, Europese wet- en regelgeving en afspraken kennen lokale aspecten en uitvoeringsvraagstukken. De VNG zet zich in zich in voor de gemeentelijke belangen en positie in het internationale en Europese speelveld. 

Herindeling is voor betrokken gemeenten een ingrijpend proces. Deze pagina is vooral bedoeld om kennis over gemeentelijke herindeling en ervaringen met herindelingen te delen.

Door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer inwoners goed wonen, werken en ondernemen. Daarin zit het belang van regionale economische samenwerking. 

Evenals gemeenten heft ook het Rijk belastingen. Voor enkele van die belastingen zijn gemeenten belastingplichtig. Bij wijzigingen die de gemeenten raken, verzorgt de VNG de belangenbehartiging.

In dit dossier vindt u informatie over reorganisatie, werkloosheid en ziekte.

Gemeenten zijn de grootste cultuursubsidiënten. Hier vindt u de wetten, subsidievormen, fondsen en manieren waarop u als gemeente de cultuursector kunt steunen.