Gemeenten werken samen met corporaties en andere verhuurders, investeerders en projectontwikkelaars en met aanbieders en financiers van zorg om hun kwetsbare inwoners een passende woonoplossing te bieden. Het gaat om een sterk groeiende groep ouderen maar ook om mensen met een handicap, of psychische kwetsbaarheid. Om tot een goede woonoplossing te komen is het cruciaal om wonen en zorg met elkaar te verbinden.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wonen

1429 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 maart 2023 om 09:02

Taskforce Wonen en Zorg ondersteunt gemeenten

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij faciliteren van (toekomstige) woon- en zorgbehoeften in uw gemeente. Het doel is gemeenten te ondersteunen in hun regierol bij de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Op de website van de Taskforce vindt u voorbeelden ter inspiratie, praktische handreikingen en de mogelijkheid om uw knelpunten te melden.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.

Publicaties & Brieven